Christer Tryti-Almquist

PARTNER

Christer er en tilgjengelig og engasjert rådgiver innen generell forretningsjuss, og særlig bistår han selskaper som befinner seg i krevende situasjoner, som ved restrukturering, gjeldsordning og konkurs. Han har mye erfaring i å hjelpe kreditorer og selskaper med sikring av kreditorinteresser, som for eksempel inndrivelse av pengekrav, pant og kausjoner, og han oppnevnes regelmessig av tingretten som bostyrer i konkursbo.

Christer benyttes også som rådgiver for styremedlemmer i selskaper og ved styreansvarssaker. Endelig bistår han ved generasjonsskifter som omhandler fordeling av arv og formuesforhold, primært i selskaper.
 

Christer er leder for vår avdeling for restrukturering og insolvens og er også faggruppeleder for insolvens- og konkurs i Eurojuris Norge. Christer er også tidligere leder for Advokatforeningen Buskerud.

FAGKOMPETANSE

Selskapsrett
Restrukturering og insolvens

ARBEIDSERFARING
fra 2021            Partner, Svensson Nøkleby
2016-2021        Senioradvokat, Svensson Nøkleby
2012-2016       Advokat, Svensson Nøkleby
2011-2012        Advokatfullmektig, Svensson Nøkleby
2008–2011       Advokatfullmektig, Deloitte Advokatfirma AS
 

UTDANNELSE
2008                Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2012                Advokatbevilling