Lånegarantiordningen forlenges ut 2020
Skrevet av: Advokat Karoline Nilsson Hollund og advokatfullmektig Jakob Ulmo

Den statlige garantiordningen for lån til bedrifter som opplever akutt likviditetsmangel, forlenges inntil videre ut 2020.

Ordningen trådte i kraft 27. mars, og skal sikre likviditet til bedrifter som opplever akutt likviditetsmangel som følge av utbruddet av Covid-19. Regjeringen har i forskrift forlenget ordningen ut året, noe som innebærer at staten fortsatt vil garantere for 90 % av utbetalte lån som oppfyller vilkårene i lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter.
 

Regjeringen presiserer at det er usikkert hvor lenge det vil være behov for ordningen, og dersom utviklingen tilsier det, vil ordningen kunne avvikles tidligere. Regjeringen fremhever at dette i så fall vil bli varslet om i god tid.
 

Forlengelsen av ordningen ble notifisert til ESA 20. mai. ESA godkjente forlengelsen 25. mai, og forskriften ble vedtatt dagen etter (pressemelding og beslutning fra ESA).


Les mer om garantiordningen i disse nyhetsbrevene:

Garantiordningen utvides til å gjelde større bedrifter

Nye støttetiltak fra regjeringen

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.