Uke 48: VissteDuAt - Beskyttelse mot produktetterligning i markedsføringsloven
Skrevet av: Advokat/partner Kine Yngsdal Nystrøm og advokat Thea Tveter

Har du opplevd at en næringsdrivende lanserer et produkt som i større eller mindre grad ligner på din egen virksomhets eksisterende produkt? Dette kan rammes av markedsføringsloven § 30, som forbyr ulovlig produktetterligning.


Utgangspunktet er at det er tillatt for aktører på markedet å la seg inspirere av og utnytte andres innsats og resultater. Dette er en forutsetning for fri konkurranse i en fri markedsøkonomi. Likevel er det behov for markedsrettslige normer som beskytter mot urimelig etterligning og utnyttelse av andres innsats og resultater.
 

Markedsføringsloven § 30

Etter markedsføringsloven § 30 er det forbudt å bruke etterlignede kjennetegn, produkter, kataloger, reklamemidler eller andre frambringelser på slik måte og under slike omstendigheter at det må anses som en urimelig utnyttelse av en annens innsats eller resultater og medfører fare for forveksling.
 

Det er ikke forbudt å etterligne et produkt når kopiproduktet bare skal benyttes i privat sammenheng. Produktetterligningen må skje som et ledd i krenkerens næringsvirksomhet. En privatperson kan likevel bli krenket av en kopiprodusent.
 

Bestemmelsen oppstiller for det første et vilkår om at det må være tale om en etterligning. I dette ligger det et krav om:
 

  1.  originalproduktet forelå før den påståtte kopiframbringelsen, og
  2. at kopiframbringelsen  må være utformet med det originale produktet som forbilde/inspirasjon.


Videre er det et krav om at etterligningen må ha skjedd gjennom en handling som «anses som en urimelig utnyttelse av andres innsats eller resultat».
 

Vilkåret om «urimelig utnyttelse» er en grunnleggende betingelse for å kunne konstatere krenkelse, og innebærer at det må foreligge klanderverdige forhold fra krenkerens side.
 

For å fastslå hva som ligger i «innsats eller resultater» må det gjøres en konkret vurdering av originalprodusentens egeninnsats i produktutviklingen, ressursinnsats (kostnader mv.), markedsføring av produktdesignen, markedsposisjon og merkeverdi samt graden av særpreg i originalproduktet. For å ha vern etter bestemmelsen, må originalproduktet ha særpreg eller originalitet.
 

I tillegg er det et vilkår om forvekslingsfare. Vurderingen av om det foreligger forvekslingsfare er skjønnsmessig og konkret. Det må vurderes om det foreligger en slik grad av likhet mellom original- og kopiframbringelsen at det etter en helhetsvurdering foreligger en risiko for forveksling.
 

Hva kan du gjøre?

Vi bistår jevnlig i saker knyttet til produktetterligninger. Kontakt oss gjerne dersom du opplever at noen etterligner ditt produkt.  

 

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.

Kontaktperson