Uke 46: #VissteDuAt – Har din bedrift rutiner for intern varsling?
14.11.2019
Skrevet av: Advokatene Kine Yngsdal Nystrøm og Bjørn Jacobsen

Arbeidsmiljøloven krever at alle bedrifter med mer enn fem ansatte utarbeider skriftlige rutiner for intern varsling. Bedrifter med færre enn fem ansatte skal også utarbeide slike rutiner «dersom forholdene i virksomheten tilsier det».
 

Både media og myndighetene er opptatt av varsling. Det er likevel vår erfaring at mange bedrifter ikke har utarbeidet skriftlige varslingsrutiner. Vi ser også at varsling stadig oftere trekkes inn som et element i oppsigelsessaker.
 

I denne utgaven av #VissteDuAt forklarer vi reglene for rutiner for intern varsling.


Hva skal varslingsrutinen inneholde?

Som minimum skal de skriftlige varslingsrutinene inneholde:

  • en oppfordring til de ansatte om å varsle om kritikkverdige forhold
  • fremgangsmåte for varsling
  • fremgangsmåte for mottak, behandling og oppfølging av varsling (merk at det ikke stilles konkrete krav til saksbehandlingen)

 

Hvem skal utarbeide varslingsrutinen?
 

Det er arbeidsgiver ved styret som skal sørge for at det blir utarbeidet en skriftlig varslingsrutine. Det er likevel viktig å understreke at selve utarbeidelsen skal skje i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. Dersom det ikke er ordinære tillitsvalgte i bedriften, vil det være naturlig å involvere verneombud.

 

Hva bør vurderes når rutinen skal utarbeides?
 

Etter vår erfaring er det viktig at rutinen er enkel og tilpasset den bedriften det gjelder. Kompliserte rutiner etterleves sjelden.

 

  • Det er viktig å ta stilling til hvem det skal varsles til, for eksempel en navngitt person i bedriften, en bestemt leder eller en ekstern advokat.
  • Det bør vurderes om det skal være mulig å varsle anonymt og hvordan fremgangsmåten i så fall bør være.
  • Det bør fremgå av rutinene hvordan en mottaker av et muntlig varsel bør gå frem for å sikre en god og forsvarlig saksbehandling.
  • Et særskilt viktig punkt er å avklare hvordan det skal tas stilling til om noe er et varsel eller kun et innspill til forbedring eller annen type kommunikasjon.

 

Hvordan gjøre rutinen kjent i bedriften?
 

Når varselet er utarbeidet, plikter arbeidsgiver å sørge for at rutinen gjøres kjent i bedriften. Dette kan skje for eksempel gjennom intranett, personalhåndbok, oppslag og gjennom informasjonsmøter.

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.