Uke 38: #VissteDuAt – Slik har permitteringsreglene endret seg
Skrevet av: Advokat Per Karsten Wahl

Covid-19 har gitt mange utfordringer. Myndighetene har vist stor vilje til å gjøre endringer i regelverket for å møte disse utfordringene, og det arbeidet pågår løpende. En kort oversikt over utviklingen og de siste endringene er derfor på sin plass.


Kort oversikt

Permittering kan iverksettes av arbeidsgivere som ikke på forsvarlig måte kan sysselsette sine ansatte. Pr 12. mars 2020 gjaldt en varslingsfrist på 14 dager (2 dager i spesielle situasjoner), 15 dagers arbeidsgiverperiode med full lønn og deretter mulighet for permitteringslønn i inntil 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder. Da koronakrisen inntraff, ble permitteringer iverksatt i stort omfang, og mange benyttet seg av muligheten til å gjennomføre permitteringer med 2 dagers varsel.

 

Den 20. mars 2020 kom den første store regelendringen. Regjeringen begrenset arbeidsgiverperioden til to dagers lønn og sikret de ansatte full lønn fra dag 3 til og med dag 20. Dagpengesatsen ble oppjustert, inntektsgrenser ble nedjustert, ventetidsbestemmelser ble opphevet, og kravet til redusert arbeidstid ble justert ned til 40 %.

 

Den 27. mars 2020 ble dagpengeperioden for personer som nærmet seg maksgrensen, utvidet, i første omgang ut juni 2020. Den 12. mai 2020 varslet regjeringen at dagpengeperioden og arbeidsgivers fritak fra lønnsplikt under permittering ble forlenget ut oktober måned.

 

Med virkning fra 1. september 2020 økes arbeidsgiverperiode 1 (som gjelder ved iverksettelse av permittering) fra 2 til 10 dager. Samtidig er bestemmelsene om lønnskompensasjon fra dag 3 til dag 20 opphevet.

 

Kommende endringer

Fra 1. november 2020 utvides permitteringsperioden fra 26 til 52 uker. Regelen om at maksimal permitteringsperiode (26/52 uker) skal vurderes i løpet av en 18 måneders periode, gjeninnføres.

 

Fra 1. januar 2021 innføres arbeidsgiverperiode 2 på 5 dager, dersom den ansatte har vært permittert i 30 uker. Deretter tar det offentlige over igjen.

 

Lønnstilskudd for å ta tilbake permitterte arbeidstakere

Fra 2. oktober 2020 kan arbeidsgivere som tok tilbake egne permitterte i juli og/eller august, søke om et lønnstilskudd på opptil 15.000 kroner per arbeidstaker per måned.

Regjeringen foreslo nå i september at også bedrifter som tar egne permitterte tilbake i jobb i oktober, november og desember, kan søke om lønnstilskudd. Det er da en del vilkår som må være oppfylt, blant annet må bedriften ha et omsetningsfall på minst 10 prosent.

 

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.

Kontaktperson