Uke 34: #VissteDuAt – Hvordan avslutte et styreverv i et aksjeselskap?
22.08.2019
Skrevet av: Tille Marie Breda og Thea Tveter

Hvis du sitter i et styre i et aksjeselskap, lurer du kanskje på hvor lenge styrevervet vil vare, om du kan trekke deg hvis du ikke har tid eller lyst til å sitte i styret lenger og om du kan bli avsatt som styremedlem. Her gir vi deg svar på det.

 

Du kan lese mer om hvordan man velges inn i et styre i #VissteDuAt fra uke 32: Hvordan velges selskapets styre og hvilke krav stilles til styremedlemmene?


Styremedlemmers tjenestetid

Aksjelovens hovedregel er at styremedlemmer skal sitte i to år. I vedtektene kan det fastsettes kortere eller lengre tjenestetid, og at styremedlemmene sitter på ubestemt tid. Aksjeloven fastsetter ikke noen øvre grense for hvor lang periode som kan vedtektsfestes. Dette betyr at styremedlemmene i så fall sitter inntil de enten selv trekker seg, blir avsatt av den som har valgt styremedlemmet, eventuelt blir satt i konkurskarantene eller fratas helt eller delvis den rettslige handleevne. I selskaper som har bedriftsforsamling kan også vervet avsluttes ved at det kreves nyvalg. Styremedlemmer som er valgt av de ansatte ved direkte valg har imidlertid alltid to års tjenestetid.

 

Aksjeloven har ingen begrensninger om gjenvalg. Men dette kan fastsettes i vedtektene. Der kan det også bestemmes at styremedlemmene skal ha forskjellig tjenestetid. Det kan være lurt slik at ikke alle styremedlemmene er på valg samtidig.

 

Tilbaketreden før tjenestetiden er over

Aksjeloven sier at et styremedlem har rett til å trekke seg etter eget ønske, og man må ikke oppgi noen grunn. Hvis man for eksempel ikke har tid eller lyst lenger, kan man trekke seg. Når det etter loven kan vedtektsfestes at styremedlemmer skal sitte på ubestemt tid, vil det være en nødvendig forutsetning for å påta seg vervet at man kan trekke seg når man selv ønsker.

 

Men man kan ikke fratre før styret er gitt rimelig forhåndsvarsel. Hva som ligger i dette, vil avhenge av forholdene, men forhåndsvarsel bør gis tidsnok til at man får anledning til å innkalle til generalforsamling, eventuelt bedriftsforsamling, for å velge nytt styremedlem. Når fristen som styremedlemmet har gitt er løpt ut, er hun/han ute av styret. Da kan styremedlemmet selv gi melding om dette til Foretaksregisteret.

 

Styremedlemmer som er valgt av de ansatte ved direkte valg kan trekke seg før tjenestetiden på to år er over, men da må det være «et særlig forhold» som gir styremedlemmet grunn til å trekke seg. Hvis den ansatte slutter i selskapet, avsluttes også vervet.

 

Avsetting før tjenestetiden er over

Et styremedlem kan avsettes av den som har valgt styremedlemmet. Dette gjelder imidlertid ikke styremedlemmer som velges av og blant de ansatte.

 

Et styreverv er ikke et ansettelsesforhold beskyttet av oppsigelsesreglene i arbeidsmiljøloven, og et styremedlem kan i prinsippet avsettes uten begrunnelse. Hvis styremedlemmet i tillegg har et arbeidsforhold i selskapet, vil hun/han i den egenskap være beskyttet av arbeidsmiljøloven.

 

Når et styremedlem går ut av styret, får det kun virkning for det som skjer i fremtiden. Det personlige styreansvaret for beslutninger som er truffet mens styremedlemmet satt i styret, faller ikke bort selv om man senere har gått ut av styret.

 

 

 

 

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.