Uke 14: #VissteDuAt - Hvordan påvirker Russlands invasjon av Ukraina norske virksomheter?
04.04.2022
Skrevet av: Advokatene Kine Yngsdal Nystrøm og Thea Tveter

Som reaksjon på Russlands angrep på Ukraina er det innført historisk kraftige sanksjoner, og Norge har sluttet seg til sanksjonene fra EU. Sanksjonene retter seg mot virksomheter (banker), enkeltpersoner, regioner og sektorer, herunder finanssektoren, energisektoren og transportsektoren. Disse sanksjonene gjør det svært krevende for virksomheter å ha forretningsaktiviteter med direkte eller indirekte tilknytning til Russland. Brudd på, og omgåelse av, tiltakene er straffbart.
 

I tillegg er det generelle trusselbildet endret. PST melder om en økt etterretningstrussel; Russland kan angripe Norge på flere måter, spesielt digitalt.
 

Noe av det viktigste virksomheter nå kan gjøre er å skaffe seg oversikt over sanksjoner og de ulike truslene virksomheten står overfor. Vi oppsummerer her noen råd.

 

Undersøk inngåtte kontrakter

Norske virksomheter er i utgangspunktet kun bundet av sanksjonene fra EU som er implementert i norsk rett. Det er imidlertid viktig å undersøke og kartlegge om inngåtte avtaler har bestemmelser som gjør at man også er underlagt sanksjoner fra andre land – typisk USA og Storbritannia.

 

Kartlegger virksomhetens forbindelser - sanksjonslister

Det er svært viktig å implementere gode og jevnlige rutiner for screening av leverandører og kunder – inkludert reelle rettighetshavere. Oversikten må deretter holdes opp mot de sanksjonslister som virksomheten er bundet av. Dersom en kunde eller leverandør er omfattet, må man opptre strengt i samsvar med regelverket.
 

Både omdømmerisikoer og kommersielle risikoer bør særskilt tas med i risikovurderingsprosessen.

 

Vurdering av virksomhetens verdier – risiko for digitale angrep

Særlig det digitale trusselbildet vurderes å være høyere enn noen gang. En rekke norske virksomheter utsettes for cyberangrep. Det er i den forbindelse viktig at virksomhetene gjør en analyse av virksomhetens verdier og tekniske sårbarheter, hva som kan ramme disse – og hvordan - og hvilke forebyggende tiltak som kan settes inn.

 

Kartlegg alternative forsyningskjeder

Gjør en analyse av både nåværende og potensielle fremtidige forstyrrelser i virksomhetens forsyningskjede. Identifiser alternative leverandører for produkter i regioner med høyest risiko og undersøk mulighetene for å onboarde disse.
 

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.