Uke 12: #VissteDuAt – Hva kan selskapet hete?
21.03.2019
Skrevet av: Kine Yngsdal Nystrøm og Marianne Aanes Stenstvedt

Når du skal registrere en virksomhet, du ha et navn på foretaket/virksomheten. Men hva må og bør du tenke på når du skal velge navn på selskapet ditt? Kan du velge helt fritt?

I media har vi lest om at NSB skal bytte navn til VY, men at de på papiret ikke kan hete bare det. 
Her forklarer vi hvorfor og gir deg flere nyttige innspill ved et navnevalg.
Hvorfor er navnevalget viktig?

 

Et godt foretaksnavn sørger for at kunder og samarbeidspartnere husker virksomheten, og det gjør at den blir lagt merke til i markedet.

 

I den forbindelse er det viktig å tenke på:

 • Om navnet skal si noe om den virksomheten selskapet driver?
 • Om navnet gir den identiteten du ønsker?
 • Om navnet kan forveksles med andre?
 • Om navnet egner seg på internett og til posisjonering mot konkurrenter?
 • Om navnet skal inneholde ditt eget navn eller familienavn?


Ofte kan ikke navnet oppfylle alle disse kriteriene, og du må gjøre et valg. Men det er også noen absolutte krav til navnet, og disse du forholde deg til.

 


Absolutte krav
 

Navnet du ønsker for virksomheten din blant annet:

 • ikke være identisk med et annet foretaksnavn som allerede er registrert i Foretaksregisteret, eller som er innarbeidet
 • være på minst tre bokstaver fra det norske alfabetet
 • for noen selskapstyper: inneholde angivelse av selskapsformen, for eksempel må aksjeselskaper inneholde «aksjeselskap» eller «AS» og enkeltpersonforetak må inneholde innehaverens navn
 • ikke være navn på land, fylke eller kommune
 • ikke være egnet til å villede
 • ikke være egnet til å vekke forargelse
 • ikke være i strid med lov
   

NSBs nye navn VY tilfredsstiller altså ikke det absolutte kravet om at foretaksnavnet må bestå av minst tre bokstaver fra det norske alfabetet.
 


Hvordan oppnå beskyttelse?
 

Navnebeskyttelse oppnås fra den dag navnet tas i bruk, eller fra den dag melding kommer inn til Foretaksregisteret, forutsatt at meldingen godkjennes og foretaksnavnet tas i bruk innen ett år.

 


Bruk av annet markedsføringsnavn

Det er fullt mulig å bruke et annet navn enn det registrerte foretaksnavnet i markedsføringen av virksomheten. Dette ser vi for eksempel ofte ved butikkvirksomhet, restauranter osv.

 

Markedsføringsnavnet må også registreres. Denne registreringen gir imidlertid ikke den samme automatiske beskyttelsen som registreringen av foretaksnavnet. Beskyttelse av markedsføringsnavnet kan oppnås ved registrering av varemerke eller ved langvarig bruk.

 

Husk at det offisielle foretaksnavnet alltid skal fremgå av alle forretningsdokumenter, på nettsider osv.!  


Domener

For å sikre de domenene som inneholder navnet, kan det være lurt å etablere rett til disse så tidlig som mulig, slik at domenet ikke blir registrert av andre.  

 


Er navnet ledig?

Du kan enkelt sjekke om et navn er ledig på www.navnesok.no. Ved å søke i denne databasen sjekker du både foretaksnavn (Brønnøysundregistrene), domenenavn (Norid) og varemerker (Patentstyret).    

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.