Uke 10: #VissteDuAt – Slik starter du et aksjeselskap
Skrevet av: Kine Yngsdal Nystrøm og Marianne Aanes Stenstvedt

Skal du starte aksjeselskap? Det trenger ikke å være så komplisert. Her gir vi deg oppskriften på hvordan du kommer i gang.
Stiftelsesdokument


Hvis du skal starte et aksjeselskap, må du begynne med å fylle ut et stiftelsesdokument.


Det enkleste er å benytte den elektroniske løsningen for utfylling av stiftelsesdokument gjennom Foretaksregisteret (Altinn).

 

Stiftelsesdokumentet skal blant annet inneholde informasjon om:

  • selskapets foretaksnavn
  • hvem som skal eie aksjene
  • styresammensetning
  • størrelsen på aksjekapitalen, antall aksjer og aksjens verdi
  • hvordan aksjekapitalen skal gjøres opp
  • selskapets vedtekter
  • eventuelt revisor

 

Når stiftelsesdokumentet er fylt ut, må det signeres av de som skal opprette selskapet.Foretaksnavn
 

Når du skal starte et aksjeselskap, må du velge et navn til selskapet – et foretaksnavn. Et godt navn sørger for at selskapet blir lagt merke til. Det er flere ting du må tenke på, og også noen absolutte krav til navnet. Det må blant annet være lengre enn tre bokstaver, inneholde «AS», og det kan ikke være navn på land, fylke eller kommune. Dette kan du lese mer om i neste #VissteDuAt med temaet: Hva kan selskapet hete?Styre og eiere

Skal du opprette selskapet alene eller sammen med noen andre? Både privatpersoner og selskaper kan være eiere av aksjeselskapet.

 

Aksjeloven pålegger deg å velge et styre, og det må bestå av minst ett medlem.

 


Revisor?


I forbindelse med stiftelsen bør du ta stilling til om du ønsker å ha revisor eller ikke. Selskapet må ikke ha revisor, forutsatt at gitte kriterier er oppfylt. Dette temaet kommer vi tilbake til i et senere #VissteDuAt.

 


Aksjekapital


Selskapet må ha en aksjekapital på minst kr 30 000, men det er ikke noe i veien for å ha en høyere aksjekapital. Det enkleste er å betale aksjekapitalen kontant. Ønsker du å bruke eiendeler som deler av aksjekapitalen, krever dette mer dokumentasjon. I tillegg må det godkjennes av en revisor.

 

For å kunne innbetale aksjeinnskuddet må du opprette en bankkonto i selskapets navn. Banken trenger da de signerte stiftelsesdokumentene. Når hele aksjekapitalen er innbetalt, sender du en henvendelse til banken, og banken vil sende deg en bekreftelse. Denne trenger du for å registrere selskapet i Foretaksregisteret.

 


Vedtekter


Et aksjeselskap må ha vedtekter, som er grunnleggende regler for hvordan selskapet skal drives. Vedtektene er bindende for selskapet, og aksjeloven stiller opp minstekrav for hva vedtektene skal inneholde.Registrering


Registrering i Foretaksregisteret gjøres enklest ved elektronisk utfylling av Samordnet registermelding i Altinn. Meldingen må signeres av de som er valgt til selskapets ledelse, banken, samt eventuelt revisor/regnskapsfører.

 

Som vedlegg til meldingen må du legge ved stiftelsesdokumentet med vedtekter, samt bekreftelsen fra banken.

 

Per 1. januar 2019 koster det kr 5570 å registrere et aksjeselskap elektronisk i Foretaksregisteret. Det du bruker på å starte aksjeselskapet, kan trekkes fra oppstartmidlene senere.

 

Saksbehandlingstiden i Brønnøysundregisteret varierer, og du kan enkelt sjekke gjeldende saksbehandlingstid på www.brreg.no/bedrift/saksbehandlingstid/

 

Husk at selskapet må registreres innen tre måneder etter at stiftelsesdokumentet ble signert!

 

Når aksjeselskapet er registrert i Foretaksregisteret, får du et organisasjonsnummer. Nå er du klar til å gå i gang med virksomheten din.

 

Lykke til!

 

 

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.

Kontaktperson