Main Image

Personvern

Den 20. juli 2018 trådte den nye personopplysningsloven i kraft i Norge. Dette innebar strengere krav til hvordan offentlige og private virksomheter behandler personopplysninger. I tillegg oppstiller loven strenge dokumentasjonskrav.

Mange virksomheter har tatt den viktige jobben med opprydning i egne rutiner for behandling av personopplysninger for å oppfylle kravene i personopplysningsloven. Brudd på personvernreglene kan innebære store bøter, og kanskje enda viktigere – tap av omdømme. Alle virksomheter må derfor ha prosesser og rutiner på plass som sikrer at de til enhver tid overholder regelverket. 

Våre personverneksperter kan blant annet bistå med følgende: 
 

 • kartlegging av virksomhetens behandling av personopplysninger
 • rådgivning knyttet til rutiner for behandling, sletting og lagring av personopplysninger
 • vurdering av dataprogrammer og prosesser som brukes til behandling av personopplysninger
 • utarbeidelse av personvernerklæringer og samtykkeerklæringer 
 • gjennomgang og vurdering av databehandleravtaler
 • utarbeidelse av protokoller
 • utarbeidelse av IT-instruks til arbeidstakere
 • bruk av kundeopplysninger ved markedsføring
 • avvikshåndtering
 • bistand ved et personvernbrudd (varsel til Datatilsynet mv.)
 • overføring av personopplysninger til utlandet

Personvernprinsippene

Ett av personvernprinsippene er ansvarlighet. Dette innebærer at virksomheten skal ha full oversikt over sin behandling av personopplysninger og iverksette tekniske og organisatoriske tiltak som gjør at personvernloven følges. Det vil si at den enkelte virksomhet må gjøre mange viktige vurderinger på egen hånd - før de samler inn og bruker personopplysninger.

W:
H: