Main Image

Personvern

Personvern handler om retten til et privatliv og til å bestemme over egne personopplysninger. Spørsmål og problemstillinger knyttet til personvern dukker da også opp på nær sagt alle samfunnsområder og i alle sektorer, og det er et tema som angår oss alle.
 

Etter at den nye personopplysningsloven kom i 2018, har respekten for og bevisstheten rundt personvern økt. Som privatpersoner er vi mer opptatt av å verne om egne personopplysninger, og mange bedrifter har gjort en stor og viktig innsats for å sikre at regelverket følges i egen virksomhet.
 

Vi ser likevel at behovet for personvernrådgivning blant bedrifter fortsatt er stort. Brudd på personvernreglene kan innebære store bøter, og kanskje enda viktigere – tap av omdømme. Samtidig vet vi at dersom regelverket håndteres riktig, kan bruk av personopplysninger og ny teknologi by på mange spennende muligheter og bidra til innovasjon og verdiskaping for bedriften. Derfor er det så viktig at alle virksomheter sørger for å ha prosesser og rutiner på plass som sikrer at de til enhver tid overholder regelverket. Disse bør revideres og oppdateres jevnlig i tråd med samfunnsutviklingen, utviklingen i regelverket og aktiviteten i egen bedrift.


Våre personverneksperter kan blant annet bistå med følgende: 
 

 • kartlegging av virksomhetens behandling av personopplysninger
 • behovsanalyse – hva trenger din virksomhet for å overholde regelverket?
 • etablering av internkontroll, rutiner og retningslinjer
 • utarbeidelse av personverndokumentasjon, herunder;
  • protokoller
  • personvernerklæringer og samtykkeerklæringer
  • databehandleravtaler
 • bruk av kundeopplysninger ved markedsføring
 • avvikshåndtering (varsel til Datatilsynet mv.)
 • overføring av personopplysninger til utlandet
 • personvern på arbeidsplassen (innsyn i epost, IT-instruks mv.)
 • håndtering av anmodninger fra registrerte (innsyn, sletting, retting mv.)
 • risikovurderinger

 

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med:

Hva er personvern?

Personvern handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger.

Personvern er ikke bare en viktig menneskerettighet som skal sikre hensynet til den enkeltes personlige integritet og privatliv. Personvern er også viktig for å sikre felles goder i et demokratisk samfunn. 


Datatilsynet

W:
H: