Main Image

Privacy

GDPR and privacy was a  var et brennhett tema i 2018, og 20. juli 2018 trådte den nye personopplysningsloven i kraft i Norge. Dette innebar strengere krav til hvordan offentlige og private virksomheter behandler personopplysninger. I tillegg oppstiller loven strenge dokumentasjonskrav.

Mange virksomheter har tatt den viktige jobben med opprydning i egne rutiner for behandling av personopplysninger for å oppfylle kravene i den nye personopplysningsloven. Brudd på personvernreglene kan innebære store bøter, og kanskje enda viktigere – tap av omdømme. Alle virksomheter må derfor ha prosesser og rutiner på plass som sikrer at de til enhver tid overholder regelverket. 

Våre personverneksperter kan blant annet bistå med følgende: 
 

 • kartlegging av virksomhetens behandling av personopplysninger
 • rådgivning knyttet til rutiner for behandling, sletting og lagring av personopplysninger
 • vurdering av dataprogrammer og prosesser som brukes til behandling av personopplysninger
 • utarbeidelse av personvernerklæringer og samtykkeerklæringer 
 • gjennomgang og vurdering av databehandleravtaler
 • utarbeidelse av protokoller
 • utarbeidelse av IT-instruks til arbeidstakere
 • bruk av kundeopplysninger ved markedsføring
 • avvikshåndtering
 • bistand ved et personvernbrudd (varsel til Datatilsynet mv.)
 • overføring av personopplysninger til utlandet

W:
H: