Registrering i Foretaksregisteret før nyttår?
Skrevet av: Tille Marie Breda

Skal du registrere et nytt selskap, eller skal du registrere endringer i et selskap? Mange ønsker at dette er gjort før nyttår, blant annet av regnskapsmessige hensyn. I så fall er det viktig å huske på fristene til Foretaksregisteret. Vi forklarer kort hva som gjelder.

 

Når det gjelder meldinger som vedtak om fusjon, fisjon, kapitalnedsetting eller avvikling som sendes inn elektronisk via Altinn, må Foretaksregisteret ha mottatt meldingen senest 20. oktober for at gjennomføringen skal bli registrert innen nyttår. Hvis meldingen sendes på papir i posten, bør Foretaksregisteret ha mottatt meldingen innen 1. oktober.

 

Andre elektroniske meldinger bør Foretaksregisteret ha innen 12. desember, for å være sikre på å få registrert dem innen årsskiftet. Sendes slike meldinger på papir i posten, er fristen 30. november.

 

Foretaksregisteret oppfordrer til at meldinger sendes inn så tidlig som mulig og informerer om at det øker sjansen for at registreringen er i orden innen årsskiftet.

 

Ta gjerne kontakt med advokat Tille Marie Breda på tlf.  975 18 757 eller e-post tbreda@eurojuris.no hvis du trenger hjelp til registrering av nytt selskap eller endringer i et selskap. Vi hjelper deg med både nødvendig dokumentasjon og innsending til Foretaksregisteret.