Nettselskap får medhold i Møre og Romsdal tingrett

Alle nettselskaper er fra 1. januar 2021 pålagt å installere smarte målere (AMS) hos sine strømkunder, med mindre kunden har søkt om og fått innvilget fritak. AMS-målerne sørger for at kundens forbruk måles time for time, og at måleverdier automatisk sendes nettselskapet.

 

Advokat og partner Hege Mortensen har energirett som sitt spesialfelt. I mai representerte hun Istad Nett AS i en sak for Møre og Romsdal tingrett der 7 nettkunder hadde motsatt seg bytte av strømmålere på grunnlag av helse- og personvernhensyn.

 

Møre og Romsdal tingrett gir Isdal Nett AS medhold og slår i sin dom fast at nettselskaper har en plikt til å installere AMS-målere hvis kunden ikke har levert dokumentert søknad om fritak. Strømkundene må gi nettselskapene tilgang til målerne. Videre avviser retten påstanden om mangelfull håndtering av de personopplysningene som genereres av AMS-målerne. Retten avviste også nettkundenes påstand om at AMS-målerne er skadelig for helsen.

 

Dommen er ikke rettskraftig og nettkundene har varslet at de vil anke dommen. 

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.