Endringer i varslingsreglene trådte i kraft fra 1. januar 2020

Arbeidsmiljølovens regler om varsling kom først inn i arbeidsmiljøloven i 2006. Etter det har de vært gjennom flere endringer. I juni i fjor redegjorde vår arbeidsrettsekspert Per Karsten Wahl for de endringene i arbeidsmiljølovens regler om varsling som Stortinget hadde vedtatt.

Les Per Karsten Wahls artikkel her og få en oversikt over de viktigste endringene: Endring i arbeidsmiljølovens varslingsregler

Disse endringene trådte i kraft fra 1. januar 2020. For de virksomhetene som ikke har gått gjennom sine varslingsrutiner, kan det være lurt å gjøre det nå. 

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.