Elektroniske generalforsamlinger og årsmøter i boligselskaper

Dato: 16. november 2020

I våres informerte vi om en forskrift som åpnet for elektronisk gjennomføring av generalforsamlinger og årsmøter i boligselskaper grunnet den pågående pandemien (Midlertidig forskrift om unntak fra regler om fysisk årsmøte og generalforsamling mv. i eierseksjonssameier og borettslag vedtatt i statsråd 8. april 2020). Forskriften ble forlenget tilsvarende lengden på den såkalte «Koronaloven». Den 1. november i år opphørte koronaloven, og derfor også den midlertidige adgangen til avholdelse av generalforsamling og årsmøte i boligselskaper uten fysisk oppmøte.

 

Etter det vi er kjent med, foreligger det ikke planer oim å forlenge den midlertidige koronaloven og/eller adgangen til avholdelse av generalforsamlinger eller årsmøter uten fysisk oppmøte. Boligselskaper som har behov for å avholde ekstraordinære generalforsamlinger/årsmøter fremover, må derfor avholde disse som fysiske møter, eller utsette møtet inntil nye regler foreligger.

 

For øvrig arbeider Kommunal- og Moderniseringsdepartementet med permanente lovendringer i boligbyggelagsloven, borettslagsloven og eierseksjonsloven med formål om blant annet å likestille elektroniske generalforsamlinger og årsmøter med fysiske møter. Lovforslaget er på høring, med høringsfrist den 26.11.2020. Departementet har signalisert at det jobbes mot å få lovendringen vedtatt innen neste års generalforsamlinger og årsmøter skal avholdes. Våre advokater følger denne og andre relevante lovprosesser tett for å gi våre kunder de beste rådene. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål om avholdelse av generalforsamling eller årsmøte og den pågående situasjonen.

Kontaktpersoner er senioradvokat Kristine Andersen Aasgaard, advokatfullmektig Håkon Steimler og advokatfullmektig Marie Liang

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.