EU muliggjør ekstraordinær statsstøtte i forbindelse med koronautbruddet
24.03.2020
Skrevet av: Advokat Karoline Nilsson Hollund og advokatfullmektig Jakob Ulmo, 24. mars 2020

Torsdag 19. mars publiserte Europakommisjonen retningslinjer for statlige tiltak i forbindelse med koronautbruddet (Temporary Framework for State aid measures). Retningslinjene er midlertidige og gjelder foreløpig frem til 31. desember 2020.


Formålet med retningslinjene er å gjøre det mulig for medlemslandene å sikre tilstrekkelig likviditet for foretak, og at den økonomiske aktiviteten opprettholdes både under og etter koronautbruddet. ESA henviser til retningslinjene på sin hjemmeside, og fastslår at ESA vil benytte de samme vilkårene som Kommisjonen når de fremover skal vurdere om støttetiltak i forbindelse med koronautbruddet er i samsvar med statsstøtteregelverket.


Retningslinjene muliggjør fem typer statsstøttetiltak:
 

1. Støtte i form av direkte tilskudd, tilbakebetalingspliktige forskudd eller skattefordeler

Medlemslandene får mulighet til å innføre ordninger hvor det kan ytes støtte oppad begrenset til 800.000 euro (før fradrag av skatter og avgifter) per foretak.
 

2. Støtte i form av lånegarantier

Medlemslandene får mulighet til å stille statsgarantier for å sikre at bankene fortsatt yter lån til de kundene som har behov for dette.


3. Statsstøttede offentlige lån til virksomheter

Medlemslandene vil kunne yte lån med gunstige rentesatser til virksomheter. Lånene kan hjelpe virksomheter med å dekke umiddelbare kapital- og investeringsbehov.

4. Støtte i form av garantier og lån som kanaliseres gjennom banker og ut i realøkonomien

Retningslinjene gjør det klart at støtte i form av garantier og lån som kanaliseres gjennom banker og ut i realøkonomien betraktes som direkte støtte til bankenes kunder, og ikke til bankene selv. Videre gir retningslinjene føringer for hvordan man kan sikre en minimal konkurransevridning bankene imellom ved slik støtte.
 

5. Kortfristet eksportkredittforsikring

Retningslinjene gir økt handlingsrom og sikkerhet for statlig tildeling av kredittforsikring til eksport.

 

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.