Eurojuris Informerer nr. 4 2018
19.12.2018

Tema: Eiendomsjuss

Fast eiendom defineres gjerne som et stykke av jordoverflaten, eller noe som er fast forbundet med grunnen. Det kan være flere rettighetshavere i samme faste eiendom, for eksempel kan noen ha bruksrett over eller på det andre eier. Disse rettighetene kan kollidere. Den private eiendomsretten er den viktigste av alle formuesposter, og den er vernet av Grunnloven. Graden av privat eiendomsrett i et samfunn har alltid vært et viktig politisk stridstema og har også i seg konflikter mellom mennesker.

Eiendomsretten har også en rekke begrensninger. Et praktisk eksempel er reglene i plan- og bygnings- loven som medfører at eieren i mange tilfeller må ha tillatelse fra det offentlige for å utføre tiltak på egen eiendom. Naboloven har også bestemmelser om begrensninger i bruk av egen eiendom av hensyn til naboen.

Rettigheter i eiendom utfordres ofte av samfunnsutviklingen for øvrig. Et eksempel her er veirettigheter og hvilken standard som kan kreves. Et annet eksempel er prisreguleringer, for eksempel ved tomte- feste, hvor markedsutviklingen kan utfordre balansen i leieforholdet. Dette kan du lese mer om dette i heftet.

En vesentlig del av advokaters arbeid knytter seg til eiendom og rettighetsavklaring. I Eurojuris Norge har vi mange advokater med høy kompetanse på området. De rådgir og bistår ulike interessegrupper i mangfoldet av sakstyper og problemstillinger. Gjennom deres arbeid høstes erfaringer som deles i nettverket, og som benyttes til ytterligere å øke kvaliteten på våre tjenester. Vi håper tekstene skaper forståelse og kommer til nytte. Ved spørsmål til artiklene eller annet kan advokatene i Eurojuris Norge selvsagt kontaktes for mer informasjon.

God lesing!

Bjarte Røyrvik
Styreleder i Eurojuris Norge AS
Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.
Les i ISSUU-format her
Les i PDF-format her