Eurojuris Informerer nr. 2 2019
25.06.2019

Tema: Arv og skifte

Å ta stilling til hva som skal skje med de verdier du eier og disponerer, etter at du har gått bort, er for mange svært vanskelig. Når og hvordan skal det planlegges? Hva er riktig og rettferdig? Hvem vil best forvalte verdiene? Vurderingene preges lett av følelser som følge av relasjoner og forventninger. Dessverre ser vi ofte at sakene skaper konflikter og sår.

Det kan også være et valg å ikke ta stilling. Da løses dette av lovgivningen på området. Det er nå vedtatt en ny arvelov. Formålet har vært å gjøre loven mer moderne og brukervennlig, og tilpasset
dagens familiemønstre og oppfatninger av hva som er en rettferdig fordeling av arv. Men vurderingene kan fremdeles være komplekse, og de krever innsikt, modning og forståelse.

I dette heftet viser vi frem kompetansen til noen av de dyktige advokatene tilknyttet vårt nettverk. I Eurojuris Norge har vi mange advokater med særskilt høy kompetanse som rådgivere innen arv og
skifte. De rådgir og bistår ulike parter i mangfoldet av sakstyper og problemstillinger. Gjennom deres arbeid høstes erfaringer som deles i nettverket, og som benyttes til ytterligere å øke kvaliteten på
våre tjenester.

Vi håper tekstene skaper forståelse og kommer til nytte. Ved spørsmål til artiklene eller annet kan
advokatene i Eurojuris Norge selvsagt kontaktes for mer informasjon.

God lesing og god sommer!

Bjarte Røyrvik
Styreleder i Eurojuris Norge AS
Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.
Les i ISSUU-format her
Les i PDF-format her