Eurojuris Informerer nr. 3 2019
05.11.2019

Tema: Kontraktsrett

Når to eller flere blir enige om noe, smått eller stort, muntlig eller skriftlig, inngås det en avtale eller
en kontrakt. Formålet er å avklare samt å skape klarhet og forutsigbarhet. Avtaler kan være enkle,
men de kan også være resultatet av en mer komplisert prosess med tilbud fram og tilbake før
enighet oppnås. For noen avtaler er det spesielle krav til form, gjerne at de skal være skriftlige og
være bekreftet av vitner.

Hovedregelen er at partene i en avtale selv står fritt til å avtale det de måtte ønske. Men på noen
områder er denne friheten begrenset, for å verne parter og for å unngå at ubalanse mellom partene
gir urimelige resultater, eller at avtaler inngås under press.

Advokater er utdannet til å arbeide med kontrakter. Gjennom erfaring har de tilegnet seg kunnskaper
om ulike typer kontrakter. Vurderingene kan være komplekse, og krever innsikt, modning og forståelse.

I dette heftet viser vi frem kompetansen til noen av de dyktige advokatene tilknyttet vårt nettverk.
I Eurojuris Norge har vi mange advokater med særskilt høy kompetanse som rådgivere innen
kontraktsrett. De rådgir og bistår ulike parter i mangfoldet av sakstyper og problemstillinger.
Gjennom deres arbeid høstes erfar inger som deles i nettverket, og som benyttes til ytterligere å øke
kvaliteten på våre tjenester. Vi håper tekstene skaper forståelse og kommer til nytte. Ved spørsmål til
artiklene eller annet kan advokatene i Eurojuris Norge selvsagt kontaktes for mer informasjon.

God lesing!

Bjarte Røyrvik
Styreleder i Eurojuris Norge AS
Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.
Les i ISSUU-format her
Les i PDF-format her