Eurojuris Informerer nr. 1 2019
29.03.2019

Tema: Juss for næringslivet

Næringslivets bruk av advokater øker mer enn til andre grupper. Årsakene til dette er mange. Kompleksitet og internasjonalisering trekkes ofte frem. Et annet utviklingstrekk er at selve advokatrollen har endret seg. Den tradisjonelle oppfatningen om at advokater skriver avtaler og deretter brukes når det oppstår uenighet, er ikke lenger dekkende. Advokater brukes nå oftere som rådgivere og som sparringspartnere, og er ofte en integrert del av kompetansegruppen som utvikler og drifter selskaper.

 

Utviklingen skjerper også kravene til de råd og den kunnskap som advokater skal tilby. Å være en kompetent rådgiver for næringslivet er krevende. Foruten kompetanse og forretningsforståelse, er tilgang og krav om tilgjengelighet annerledes enn tidligere.

 

I dette heftet viser vi frem kompetansen til noen av de dyktige advokatene tilknyttet vårt nettverk. I Eurojuris Norge har vi mange advokater med særskilt høy kompetanse som næringslivsrådgivere. De rådgir og bistår ulike parter i mangfoldet av sakstyper og problemstillinger. Gjennom deres arbeid høstes erfaringer som deles i nettverket, og som benyttes til ytterligere å øke kvaliteten på våre tjenester. Vi håper tekstene skaper forståelse og kommer til nytte. Ved spørsmål til artiklene eller annet kan advokatene i Eurojuris Norge selvsagt kontaktes for mer informasjon.

 

God lesing!

 

 

Bjarte Røyrvik

Styreleder Eurojuris Norge AS

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.
Les i ISSUU-format her
Les i PDF-format her