Main Image

Immaterialrett og markedsføringsrett

Vi bistår ved kartlegging, sikring, forvaltning, utnyttelse og håndheving av immaterielle verdier vedrørende:
 

  • opphavsrett/copyright
  • varemerke
  • foretaksnavn
  • domener
  • design
  • markedsføring
  • piratkopiering
  • utviklingsavtaler
  • lisensavtaler og andre rettighetsoverdragelser
  • franchise-, eneforhandler- og agentforhold


Vi bistår også ved utarbeidelse og implementering av strategi for immaterielle verdier.

W:
H: