Saher Latif

ADVOKATFULLMEKTIG

Saher Latif er tilknyttet vårt team for næringslivsjuss. Han har en bakgrunn fra det offentlige som har gitt ham nyttig innsikt i prosessene hos statlige myndigheter. Blant annet har han erfaring fra lov- og regelverksutvikling i Nærings- og fiskeridepartementet.

 

Saher er opptatt av å forstå klientenes interesser og behov, og deretter jobbe målrettet for å finne de beste løsningene.

FAGKOMPETANSE
Bygg og entreprise
Offentlige anskaffelser

Restrukturering og insolvens
Immaterialrett og markedsføringsrett

 

ARBEIDSERFARING

fra 2021 Advokatfullmektig, Svensson Nøkleby
2018-2021 Rådgiver, Handelspolitisk Avdeling, Nærings- og fiskeridepartementet
2016-2018        Førstekonsulent, Utlendingsnemnda


UTDANNELSE

2010-2015 Master i rettsvitenskap. Universitetet i Oslo
2009-2010 Økonomi og administrasjon, Handelshøyskolen BI