Kristoffer Clausen

ADVOKATFULLMEKTIG (I PERMISJON)

Kristoffer Clausen er tilknyttet våre team innenfor fast eiendom, borettslags- og eierseksjonsrett samt offentlige anskaffelser.
 

Kristoffer har tidligere arbeidet som rådgiver i Klagenemndssekretariatet, noe som har gitt ham nyttig innsikt i prosessene rundt klagenemndsarbeid og kompetanse innenfor et bredt utvalg av rettsområder. Han har også lengre erfaring med håndtering av klager på vegne av Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), som gjør ham spesielt godt egnet til å vurdere leverandørers klagemuligheter i offentlige anskaffelser.

 

Kristoffer har også erfaring med håndtering av klager på vegne av Markedsrådet, Medieklagenemnda, Lotterinemnda og Frivillighetsregisternemnda.

FAGKOMPETANSE

Borettslag- og eierseksjonsrett
Fast eiendom
Immaterialrett og markedsføringsrett
Offentlige anskaffelser

ARBEIDSERFARING
fra 2023           Advokatfullmektig, Svensson Nøkleby
2018-2022       Rådgiver, Klagenemndssekretariatet
 
UTDANNELSE
2018              Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen