Kristoffer Clausen

ADVOKATFULLMEKTIG

Kristoffer Clausen er tilknyttet våre team innenfor fast eiendom og borettslags- og eierseksjonsrett.
 

Han har tidligere arbeidet som rådgiver i Klagenemndssekretariatet, som har gitt ham nyttig innsikt i prosessene rundt klagenemndsarbeid. Kristoffer har erfaring med håndtering av klager på vegne av Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), Markedsrådet, Medieklagenemnda, Lotterinemnda og Frivillighetsregisternemnda.

FAGKOMPETANSE

Borettslag- og eierseksjonsrett
Fast eiendom
Immaterialrett og markedsføringsrett
Offentlige anskaffelser

ARBEIDSERFARING
fra 2023           Advokatfullmektig, Svensson Nøkleby
2018-2022       Rådgiver, Klagenemndssekretariatet
 
UTDANNELSE
2018              Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen