Portrettet: Terje Gundersen

Hva jobber du med hos Svensson Nøkleby?

Som daglig leder har jeg det overordnede ansvaret for virksomheten. Det innebærer utvikling og drift av drammensregionens største advokatfirma.

 

Hva synes du er det mest spennende ved jobben din?

Jeg stortrives i rollen, og det er mye som er spennende. Vi har så utrolig mange flinke folk - fra de helt unge, nyutdannede til de som har lang erfaring innen advokatyrket. I tillegg har vi et veldig kompetent team innen det vi kaller forretningsstøtte. Det mest spennende er å få alle disse dyktige og motiverte menneskene til å arbeide sammen i team til Svensson Nøklebys og ikke minst kundenes beste. Vi har en veldig viktig funksjon i et spennende marked.

 

Hvordan synes du det har vært å lede en virksomhet med mange på hjemmekontor?

Både vi og samfunnet har tatt et digitalt syvmilsteg. Teams har blitt den nye kommunikasjonsplattformen, og dette har fungert veldig bra. Vi har hatt hyppige Teams-møter med våre medarbeidere som sitter hjemme, og ukentlige allmøter. Det har vært viktig å vise stor grad av empati og omsorg i denne tiden.

 

Hvordan ser du for deg Norge og verden etter at koronapandemien er over?

«Jeg vet det går bra til sist, for jeg er en optimist», synger Jahn Teigen. Jeg er også styreleder i Næringsforeningen i drammensregionen. Summen av frykt for en ny smittebølge av koronaviruset, oljeprisutvikling, kronekurs og rekordlav styringsrente fra Norges Bank, gjør at fremtiden blir krevende. Den blir krevende for vårt regionale næringsliv, og det blir veldig viktig å stå sammen, samarbeide og finne de gode, kreative løsningene. Vi er avhengige av små og store fellesskap - bygge opp og hente ut det beste i hverandre. For å sitere Kongen «Vi skal bygge Norge videre i kjærlighet». Så lenge det er håp, er det liv. Jeg er av natur optimist, men det vil kreve hardt arbeid i årene som kommer.

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.