Portrettet: Odd Hylland

Hva jobber du med hos Svensson Nøkleby?

Jeg jobber i all hovedsak med merverdiavgiftsrettslige spørsmål. Således er jeg kanskje den mest spesialiserte advokaten i firmaet. Jeg har jobbet med dette fagfeltet i 25 år, så jeg er heldig og kan mye om et viktig område som få behersker veldig godt. Betegnelsen «kan mye om lite» passer nok godt på meg …

 

Hva synes du er det mest spennende ved jobben din?

Jeg jobber innen et felt som har mye juss i seg. Merverdiavgift er et område alle næringsdrivende må forholde seg til på en eller annen måte. Dette gjør at jeg er privilegert ved at jeg får jobbe mot tilnærmet alle typer industrier/virksomhetsområder. I tillegg har også offentlige enheter som kommuner mv. mye og komplisert mva-problematikk. Totalen bidrar til at jeg lærer mye om ulike næringsvirksomheter og forvaltningen og treffer mange spennende, dyktige og interessante mennesker.

 

Det faktum at sakene ofte omhandler store beløp, bidrar unektelig til å gjøre hverdagen mer spennende. Det er både utfordrende og berikende å kunne hjelpe virksomheter med å ta de riktige valgene med hensyn til merverdiavgift. Jeg jobber primært som rådgiver for å bidra til at klientene tar optimale valg når det gjelder mva-lovgivningen. I de tilfellene der jeg kommer inn etter at noe har gått galt – f.eks. i forbindelse med bokettersyn, har jeg staten som motpart. Dette bidrar også til å gjøre hverdagen spennende. Staten kan ofte fremstå som en litt voldsom motstander. Staten bommer imidlertid overraskende ofte knyttet til forvaltningen av mva-regelverket, slik at det er berikende å kunne bidra til at resultatet blir riktig og optimalt for klienten.

 

Hva vil du huske best fra denne våren med korona og nedstengning?

Det er ganske mye. Alt fra den første følelsen av usikkerhet og nærmest unntakstilstand i butikker, karantene og hjemmekontor, til hvordan vi i Svensson Nøkleby, Norge og verden for øvrig tilpasset seg en ny hverdag, nye utfordringer og nye muligheter nærmest over natten. I ettertid sitter jeg primært igjen med at vi er tilpasningsdyktige, og at mennesker kan endre verden radikalt på kort tid når kriser oppstår.

 

Hvordan ser du for deg Norge og verden etter at koronapandemien er over?

Jeg tror vel helt ærlig at verden normaliserer seg, og at det aller meste går tilbake til det gamle. Vi har en tendens til å glemme og falle inn i gamle mønstre. Jeg er i hvert fall ikke noe unntak i så måte ifølge min samboer. På noen områder vil vi kanskje bli mer bevisste. Dette kan dreie seg om alt fra enkle smitteverntiltak som god håndhygiene og bevissthet for å unngår unødig smittespredning, til å redusere unødig reising. Vi har alle tatt del i digitaliseringen og den nye møtehverdagen på Teams etc. som sikkert vil vedvare i større grad fremover. Uansett ser jeg frem til å kunne håndhilse på klienter og gi venner og kjente en klem uten å føle det som et lite lovbrudd.

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.