Portrettet: Monica K. Tennebø

Hva jobber du med hos Svensson Nøkleby?

Jeg jobber hovedsakelig med fast eiendom og kontraktsrett. Dette er ganske vide fagfelt, så man kan si at jeg jobber med mye forskjellig. En stor del av arbeidshverdagen min består i å hjelpe klienter med konflikt- og tvistehåndtering. I dette ligger det at jeg driver mye med forhandlinger med motparter, men også prosessoppdrag dersom partene ikke kommer til enighet. I tillegg er jeg også en del av konkursrettsteamet her på huset. Det blir trolig, og dessverre, mye arbeid på dette teamet fremover.

 

Hva synes du er det mest spennende ved jobben din?

Det mest spennende med min jobb er den muligheten jeg får til å lære om andre fagfelt enn mitt eget. Jeg møter utrolig mange dyktige folk som virkelig brenner for sitt fag, og det er givende. Det setter meg i stand til å gjøre min jobb på en best mulig måte.

 

Hvordan synes du omstillingen til å måtte jobbe mer digitalt har vært?

Jeg er en stor fan av en digital arbeidshverdag selv om jeg tidvis føler det er behagelig å lene meg på en papirkopi. Den største utfordringen føler jeg er å lære å utnytte alle de muligheter som faktisk finnes på en slik måte at det ikke blir merarbeid. Min opplevelse er at den digitale omstillingen vi alle er inne i, medfører at vi arbeider mer effektivt.

 

Hvordan ser du for deg Norge og verden etter at koronapandemien er over?

Det er vanskelig å si, men jeg tror nok at vi i stor grad går tilbake til hvordan ting var før. Vaner er vonde å vende, som det heter. I arbeidshverdagen vil nok møtevirksomhet foregå mer over digitale plattformer enn hva som var tilfellet før korona. For de som har behov for juridisk bistand, håper jeg også at dette har vist at det er mulig å få god hjelp uten å måtte sitte på et møterom sammen. Avstander er ikke avgjørende, og dette gir private og næringsdrivende stor fleksibilitet og mange valgmuligheter. Ellers håper jeg at denne sommeren viser alle hvor fantastisk Norge er som ferieland, og så har jeg et håp om at den rausheten og varmen vi har gitt hverandre vedvarer.

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.