Fremtidsfullmakt - kort oppsummert
31.08.2023 | Familie, arv og skifte
Skrevet av: Advokatfullmektig Maria Lippert

Hva er en fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt er en fullmakt til en eller flere personer om å representere en bestemt person som ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser på grunn av sinnslidelse, som for eksempel demens, eller annen alvorlig svekket helbred. En fremtidsfullmakt er kort fortalt en fullmakt til at noen andre kan handle på dine vegne når du ikke lenger klarer å ordne ting selv.

 

Den som oppretter fullmakten, kalles fullmaktsgiver, og den eller de som representerer deg, kalles fullmektig.

 

Fullmektigen kan få fullmakt til å representere deg i alle personlige og økonomiske forhold, og det er du som bestemmer akkurat hva fremtidsfullmakten skal inneholde – den kan formes etter ditt behov. Det betyr at du har full kontroll på hva som skal skje med dine interesser også når du ikke kan ivareta de selv.

Det er viktig å velge noen man stoler på som fullmektig. I tillegg anbefaler vi at man har en reservefullmektig for det tilfellet at primærfullmektig av ulik årsak ikke har anledning til å representere deg.
 

Bør du ha en fremtidsfullmakt?

Det korte svaret er at alle bør vurdere å opprette en fremtidsfullmakt. Livet er uforutsigbart, og det er dessverre slik at det kan oppstå ting som gjør at man ikke lenger klarer å ta vare på seg selv. Hvis du ikke har en fremtidsfullmakt, og du ikke lenger forstår konsekvensene av egne handlinger, må det opprettes vergemål for å ivareta dine interesser.

Dersom man er under vergemål er vergen underlagt visse begrensninger. Blant annet er vergen underlagt regnskapsplikt. I tillegg må vergen søke godkjenning får å kjøpe og selge fast eiendom, dele ut arveforskudd og dele ut større gaver på dine vegne. Hvis du for eksempel bor på omsorgssenter i mange år, kan boligen bli stående uten at de nærmeste kan selge eller disponere over den. I en fremtidsfullmakt kan du derimot bestemme hva som skal skje med boligen, om det kan gis arveforskudd eller større gaver.

Fremtidsfullmakt er et godt alternativ for å sikre kontroll på egen formue og personlige forhold, og ikke minst gjør du det enklere for de som ønsker å hjelpe deg i fremtiden når du ikke selv kan ivareta interessene dine.


Kan du skrive fremtidsfullmakten selv?

Det er ikke noe krav om at fremtidsfullmakten må være satt opp av advokat for å være gyldig, og det er mulig for eksempel å bruke en mal man finner på nettet eller andre steder. Men disse bør brukes med varsomhet. Malene er naturlig nok standardiserte og tar ikke hensyn til akkurat ditt behov. Hvis fremtidsfullmakten ikke regulerer et forhold du trenger hjelp med, må det opprettes vergemål som virker parallelt. Det kan være tidkrevende, og du mister også kontrollen over hvordan dette forholdet skal håndteres. Vi anbefaler derfor at du oppsøker advokat som kan bistå deg med å opprette en fremtidsfullmakt som er spesialtilpasset din situasjon, og som ivaretar formkravene, slik at fremtidsfullmakten ikke blir underkjent.

 

 

 

 

 

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.