Fremtidsfullmakt - kort oppsummert
31.08.2023
Written by: Advokatfullmektig Maria Lippert

Hva er en fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt er en fullmakt til en eller flere personer om å representere en bestemt person som ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser på grunn av sinnslidelse, som for eksempel demens, eller annen alvorlig svekket helbred. Kort fortalt er fremtidsfullmakt en form for privat vergemål.

 

Den som oppretter fullmakten, kalles fullmaktsgiver, og den eller de som representerer deg, kalles fullmektig.

 

Fullmektigen kan få fullmakt til å representere deg i alle personlige og økonomiske forhold, og det er du som bestemmer akkurat hva fremtidsfullmakten skal inneholde – den kan formes etter ditt behov. Det betyr at du har full kontroll på hva som skal skje med dine interesser også når du ikke kan ivareta de selv.

 

Bør du ha en fremtidsfullmakt?

Det korte svaret er at alle bør vurdere å opprette en fremtidsfullmakt. Det er likevel spesielt relevant for eldre. Hvis du ikke har en fremtidsfullmakt, og du ikke lenger forstår konsekvensene av egne handlinger, må det opprettes verge for å ivareta dine interesser.

Hvis du for eksempel bor på omsorgssenter i mange år, kan boligen bli stående uten at de nærmeste kan selge eller disponere over den. I en fremtidsfullmakt kan du derimot bestemme hva som skal skje med boligen: Om den skal selges og om salgssummen skal fordeles mellom arvingene straks.
 

Fremtidsfullmakt er et godt alternativ for å sikre kontroll på egen formue, og ikke minst gjør du det enklere for de som ønsker å hjelpe deg i fremtiden når du ikke selv kan ivareta interessene dine.


Kan du skrive fremtidsfullmakten selv?

Det finnes mange maler på nett. Malene er naturlig nok standardiserte og tar ikke hensyn til akkurat ditt behov. Hvis fremtidsfullmakten ikke regulerer et forhold du trenger hjelp med, må det opprettes vergemål som virker parallelt. Det kan være tidkrevende, og du mister også kontrollen over hvordan dette forholdet skal håndteres. Vi anbefaler derfor at du oppsøker advokat som kan bistå deg med å få en fullmakt som er spesialtilpasset din situasjon.

 

Do you want to receive news and invitations from us? Sign up for our newsletter here.