Latest news in employment law - May 2023
22.05.2023 | Employment Law
Written by: Advokat Kristina Birkelund Renstrøm

Svensson Nøkleby ønsker å gi kunder og andre interesserte en oversikt over nyheter som gjelder for arbeidslivet og arbeidsretten. Disse nyhetene vil publiseres jevnlig og presenteres kort for å gi en rask oversikt over de mest aktuelle nyhetene og endringene.

Klikk deg inn på overskriftene under for å lese mer detaljert informasjon om hvert tema. Har du spørsmål til noe av dette, er du alltid velkommen til å ta kontakt med vårt arbeidsrettsteam.
 


FORESLÅTTE LOVENDRINGER

 • Forbud mot trakassering inn i arbeidsmiljøloven

GJENNOMFØRTE LOVENDRINGER
 • Innstramming i innleiereglene
 • Styrking av de ansattes rettigheter
  • Presisering av arbeidstakerbegrepet i aml. § 1-8
  • Presumsjonsregel for arbeidstakerklassifisering
  • Utvidede rettigheter ved nedbemanning i konsern
  • Informasjon og drøfting i konsern
  • Vernetjeneste og arbeidsmiljø
  • Midlertidige arbeidstakeres rett til fast ansettelse
  • Drøftingsplikter ved bruk av selvstendige oppdragstakere og kjøp av tjenester
 

RETTSPRAKSIS

 • Ny dom fra Arbeidsretten om utvelgelse av ansatte ved permittering (AR-2023-7)
 • Ny dom fra Høyesterett om trekk i tips til dekning av arbeidsgiveravgift og administrasjonskostnader
Do you want to receive news and invitations from us? Sign up for our newsletter here.