Må du endre testamentet ditt?
Skrevet av: Advokat Karina Johnsen og advokatfullmektig Jeanette Lund

Den nye arveloven trådte i kraft 1. januar 2021. I tiden fremover vil vi publisere artikler her på hjemmesiden som belyser endringer som følger av den nye arveloven, og som vi mener det er verdt å merke seg. I denne artikkelen vil vi gå gjennom en endring som gjelder pliktdelsarven, dvs. den arven barna har rett på.  

Se også flere artikler i denne serien om temaer knyttet til ny arvelov: 

Hva er avkortning?
Endringer i ektefellers og samboeres rettigheter ved skifte av dødsbo


Barna har rett på mer arv

Både i ny og gammel arvelov opereres det med begrepet «pliktdelsarv». Pliktdelsarven er den delen av formuen din barna har rett på, og som du ikke kan begrense i et testament. Det finnes både en sumbegrenset og en brøkbegrenset pliktdelsarv, og det er formuen din som er bestemmende for hvor mye du kan begrense barnas arv i testament.

 

I den nye arveloven er den sumbegrensede pliktdelsarven økt fra kr 1 million til 15 G (G = folketrygdens grunnbeløp) som er omtrent kr 1,5 millioner i dag. Den brøkbegrensede pliktdelsarven er uendret og utgjør 2/3 av formuen.

 

Barna har altså rett på maksimalt 15 G i større bo. I mindre bo vil de ha rett på deres andel av 2/3, dersom dette er mindre enn 15 G. Formue som overstiger dette beløpet, kan du testamentere fritt over. Dersom du for eksempel har to barn og en formue på åtte millioner, skal hvert barn ha 15 G og du står fritt til å testamentere fem millioner til hvem du vil.

 

For ektefeller og samboere med felles barn er det viktig å huske på at barna har rett på pliktdelsarv fra hver av foreldrene. Dessuten har ektefelle eller samboer (dersom man har, har hatt eller venter felles barn) rett på arv, og denne arven begrenser også hvor stor andel av formuen du kan testamentere fritt over. 

 

Må du endre testamentet?

Dersom du har et testament som inneholder bestemmelser som strider mot de nye pliktdelsreglene, må du endre det før 1. januar 2022. Etter dette tidspunktet vil testamentet tolkes i samsvar med de nye reglene, og eventuelle bestemmelser som er i strid med disse, vil være ugyldige. Reglene i den nye arveloven vil da være bestemmende.

 

Dersom du har begrenset arven til ett eller flere av dine barn, oppfordrer vi deg derfor til å ta en ekstra titt på testamentet. Det er viktig å huske på at alle bestemmelsene i et testament sees i sammenheng, slik at bortfall av en disposisjon kan rokke ved hele arveoppgjøret.


Avslutningsvis vil vi minne om at testamentet er en «ferskvare» – både sosiale og økonomiske forhold kan endre seg mye etter som årene går. Vi oppfordrer derfor alle til å ta en titt på eget testament for å forsikre seg om at det fremdeles er i tråd med dine ønsker. 

Les også vår artikkel om den nye arveloven her: Ny arvelov like rundt hjørnet

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.

Kontaktperson