Prikkbelastning – en liten oppfrisking og noe nytt fra 1. januar 2019
04.01.2019
Skrevet av: Monica K. Tennebø

De fleste vet om prikkbelastningssystemet som kan føre til tap av retten til å føre førerkortpliktig motorvogn. Dette systemet har vi hatt i Norge siden 2004. Likheten med alle overtredelsene som gir prikker er at de er ulovlige, men ikke så alvorlige at retten til å kjøre bil fratas deg umiddelbart for en kortere eller lengre periode. Det er rett og slett en smekk på fingrene for de tilfellene hvor du, litt forenklet sagt, har vært litt for hard på gassen, kjørt på rødt lys, foretatt en ulovlig forbikjøring, ikke overholdt vikeplikten, kjørt over heltrukket gul linje, hatt for liten avstand til kjøretøyet foran deg, trimmet motorsykkelen eller unnlatt å sikre passasjerer under 15 år.

 

Konsekvensen av å få prikker er ikke følbar med det første. Utgangspunktet er at man får registrert tre prikker på seg for hver overtredelse. Unntaket er for fartsoverskridelser som ikke er over 15 km/t når fartsgrensen er 60 km/t eller lavere, eller ikke over 20 km/t når fartsgrensen er 70 km/t eller høyere. Dette gir «bare» to prikker. Det samme gjelder dersom det er passasjerer under 15 år som ikke sitter sikret med bilbelte i bilen. For de ferskeste bilførerne som fremdeles befinner seg i prøveperioden, blir det registrert dobbelt antall prikker for hver overtredelse. Man er i prøveperioden i to år etter at man har fått førerkort i klasse B. Dette er helt unntaksfritt.

 

Som sagt vil ikke det å få prikker få noen følbare konsekvenser med en gang. Det er først når man har fått registrert åtte prikker eller mer i løpet av en treårsperiode at konsekvensen kommer. Når man dette kritiske punktet, taper man retten til å føre motorvogn i seks måneder. Perioden kan settes kortere enn seks måneder, men dette skjer sjeldent.

 

Nytt fra 1. januar 2019 er at det også vil gi prikker å «fikle» med mobiltelefonen mens man kjører bil.

 

Dersom man i dag bruker mobiltelefonen ulovlig under kjøring, er reaksjonsformen et forelegg på kr 1 700. Forelegg blir ikke alltid gitt, og mørketallene er høye. Fra og med 1. januar 2019 vil derfor politiet også ha muligheten til å gi prikker for dette. Årsaken til denne endringen er fra politisk hold begrunnet i sikkerhetshensyn.

Selv om bruk av mobiltelefon under kjøring har vært ulovlig i mange år, er forbudet i liten grad respektert i det daglige. Forskningen viser at det er et sted mellom 22 til 164 ganger høyere risiko forbundet med kjøring når man taster og/eller leser på mobiltelefonen mens man kjører, kontra «vanlig» kjøring. For perioden 2011 – 2015 viser også analyser at dødsulykker forårsaket av distraksjon som følge av mobiltelefonbruk var årsaken til mellom to og fire prosent av dødsulykkene i denne perioden.

 

Det kan tenkes at tap av førerett i seks måneder er mer avskrekkende på folk flest enn en bot på kr 1 700. Prikkbelastning for bruk av mobiltelefon blir derfor innført for å øke etterlevelsen av forbudet. I likhet med å ikke sikre barn med bilbelte, vil ulovlig bruk av mobiltelefon mens du kjører bil, gi to prikker og dobbelt antall prikker for de i prøveperioden.

 

Heldigvis er ikke prikkene i systemet for evig og alltid. Prikkene forsvinner fra registeret tre år etter overtredelsen som medførte at du fikk prikkene. Har du samlet opp åtte prikker og taper retten til å kjøre bil, slettes de prikkene som lå til grunn for tapet.

 

Man har ikke mulighet til å klage på registrering av prikker, men politiet skal varsle deg skriftlig når du har fått fire eller flere prikker.
Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.