Monica K. Tennebø

ADVOKAT

Monica er først og fremst rådgiver for bedrifter og privatpersoner innen eiendom og eiendomsutvikling, samt energirett med nettselskaper som fokusområde. Hun hjelper klientene på ulike stadier av prosjekter, gir råd underveis og håndterer eventuelle konflikter som måtte oppstå.

Monica har variert erfaring som gjør henne i stand til å se saker fra ulike perspektiver. Hun bruker sin kunnskap innen regnskap, sanksjoner og regelverk for å veilede klientene våre til å ta kloke strategiske beslutninger. Hun leder også klientene trygt gjennom de rettslige prosessene de står overfor.
 

Tidligere har Monica bidratt med forberedelser til saker for Høyesterett, og hun har selv prosedert jevnlig for både tingretten og lagmannsretten.

 

Monica legger vekt på at klientene hennes skal føle seg godt ivaretatt. Hun er effektiv, grundig og alltid på jakt etter løsninger som gagner klientenes interesser.

FAGKOMPETANSE

Fast eiendom
Energirett


ARBEIDSERFARING
fra 2017          Advokat, Svensson Nøkleby
2015-2017      Advokatfullmektig, Svensson Nøkleby 
2012                Trainee, PwC Bergen

UTDANNELSE
2014                Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen 
2013-2014      LLM (Master of laws), King’s College London