Monica K. Tennebø

ADVOKAT
Monica arbeider hovedsakelig med spørsmål innen fast eiendom og kontraktsrett, og hun bistår både næringsklienter og privatpersoner. Hun har også erfaring innen konkurs og insolvens, og hun har studert internasjonal forretningsjuss i London. Hun involveres ved løpende og forebyggende rådgivning og i konfliktsituasjoner. 

Til tross for sin unge alder har Monica god prosesserfaring, og hun prosederer jevnlig saker for domstolene.  

FAGKOMPETANSE

Fast eiendom


ARBEIDSERFARING
fra 2017          Advokat, Svensson Nøkleby
2015-2017      Advokatfullmektig, Svensson Nøkleby 
2012                Trainee, PwC Bergen

UTDANNELSE
2014                Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen 
2013-2014      LLM (Master of laws), King’s College London