Merverdiavgift og korona
00.00.0000
Skrevet av: Advokat/partner Odd Hylland, 17. mars 2020

Regjeringen med Stortingsflertallet i ryggen fremmet i går to nye strakstiltak på mva-området for å avhjelpe næringslivet generelt og i særlig grad noen av de bransjene som har ekstraordinære utfordringer som følge av korona-pandemien.

 

Utsatt betalingsfrist

Alle mva-pliktige virksomheter får utsatt betalingsfristen knyttet til mva-terminen som forfaller 14. april 2020. Det er per i dag ikke fastsatt noen ny betalingsfrist. Dette gir selvsagt en kjærkommen og ekstra likviditet for de næringsdrivende som har betalbar merverdiavgift. I disse tider kan det altså innebære en likviditetsmessig fordel å drive ordinær mva-pliktig virksomhet, under forutsetning av at kundene faktisk betaler fakturaene.

 

For de som driver mva-fritatt virksomhet eller av andre grunner har merverdiavgift til gode overfor staten, vil vi anbefale å levere inn mva-meldingen så snart som mulig. Dette er ikke relatert til de nye reglene, men knyttet til ordinær tidsfrist for skattemyndighetene til å utbetale pengene. Utbetalingsfristen for staten er 3 uker fra mottak av mva-meldingen. Det er mulig å fremskynde utbetalingen med nesten én måned, ved å sende inn mva-meldingen nå.

 

Reduksjon av lav mva-sats fra 12 % til 8 %

Det andre strakstiltaket fra Regjeringen er knyttet til særlig utsatte bransjer innen reiseliv, kultur og underholdning mv. Den lave satsen reduseres til 8 % med virkning tilbake i tid fra 1. januar 2020. Dette vil redusere mva-belastningen for hoteller, opplevelsessentre, kinoer, flyselskaper mv.
 

Ettersom disse virksomhetene har oppkrevd 12 % i perioden fra 1. januar i år frem til i dag, vil mva-loven i normaltilfellene innebære en plikt til å betale denne differansen til staten med mindre den «uriktige» mva-satsen blir rettet overfor kunden. Det fremstår imidlertid som åpenbart at intensjonen fra Regjeringen er å yte et ekstra bidrag til denne bransjen. Det forventes derfor en klargjøring som vil presisere at mva-differansen kan beholdes av bedriftene uavhengig av retting overfor kjøper.
 

I disse tider får vi godta at tiltakene som kommer fra Regjeringen, ikke er fullt ut gjennomarbeidet, og vi håper at slike hastetiltak snart ikke er nødvendige lenger.

 

 

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.