Merverdiavgift – kommuners rett til mva-kompensasjon for badeanlegg
Skrevet av: Advokat Odd Hylland

En rekke kommuner har de siste årene mottatt store mva-krav fra skatteetaten knyttet til bygging og drift av bade- og idrettsanlegg mv. Jeg har selv bistått en rekke av disse kommunene i «kampen» mot skatteetaten. Mva-kravet har ofte beløpt seg til flere titalls millioner kroner, med ca. 70 millioner som det største beløpet.


Jeg har i alle år, fra min første sak i 2016, ment at skatteetaten har hatt en uriktig og altfor streng fortolkning av mva-regelverket. Skatteetaten har, kort fortalt, ment at kommunenes rett til mva-kompensasjon har vært begrenset og til dels nesten fraværende, fordi badeanleggene ikke utelukkende har vært benyttet av skoleklasser, kommunale barnehager mv. Det at betalende publikum har fått benytte svømmeanleggene for å utnytte kapasiteten, har etter skatteetatens syn begrenset retten til mva-kompensasjon. Skatteetaten har til og med i noen tilfeller ment at også gratis adgang til anlegget for publikum ville begrense kompensasjonsretten for mva.
 

Det har tatt lang tid, men nå har Finansdepartementet ved en tolkningsuttalelse av 18. desember 2020, kommet med det som framstår som en liten julegave til mange kommuner.

Finansdepartementet er enig i at skatteetaten, med Skattedirektoratet i spissen, har hatt en uriktig og for streng fortolkning av regelverket. Uttalelsen gjelder direkte kommunenes kompensasjonsrett for merverdiavgift knyttet til svømmeanlegg. Det at badeanleggene utnytter overskuddskapasitet av hensyn til folkehelse og fysisk aktivitet for kommunens innbyggerne, skal etter Finansdepartementets syn ikke være til hinder for kompensasjonsretten.
 

Det er mange kommuner som nå trolig kan forvente å få tilbakebetalt millionbeløp fra skatteetaten. Dessverre er det kanskje enda flere kommuner som ikke får tilbakebetalt penger de feilaktig har innbetalt til skattemyndighetene. Dette fordi de har fått etterberegninger, forholdt seg til skattemyndighetenes feilaktige forståelse av regelverket eller på annen måte ikke hevdet sin rett. Dette har jeg også omtalt i en artikkel i Kommunal Rapport som kan leses ved å klikke på linken "Les i PDF-format her" helt nederst.
 

Selv om det største slaget nå fremstår å være vunnet, er det ikke utenkelig at det kommer flere slag om rekkevidden av den nevnte tolkningsuttalelsen og feilaktig oppkrevde momskrav. Så får vi se om dette var slutten på begynnelsen av denne kampen, eller om dette var starten på slutten av alle gjenstående «momsslag».

Odd Hylland, advokat/partner

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.
Les i PDF-format her

Kontaktperson