Lov om utvidet saksbehandlingstid i fusjonskontrollsaker
17.04.2020
Skrevet av: Advokat Karoline Nilsson Hollund og advokatfullmektig Jakob Ulmo

Dato: 17. april 2020

Stortinget har vedtatt en midlertidig lov om unntak fra prosessuelle regler i konkurranseloven som følge av utbrudd av koronavirus. Loven skal sørge for at konkurransemyndighetene skal kunne sikre velfungerende markeder til det beste for forbrukerne, næringslivet og samfunnet ved høyt sykefravær, økt saksmengde eller en kombinasjon av disse i forbindelse med koronautbruddet. Det er vedtatt en rekke midlertidige unntak fra fristene i konkurranseloven §§ 20 og 20 a.
 

Nye frister for Konkurransetilsynet:

 • Fase I: 40 virkedager (25 virkedager før unntaksloven, jf. konkurranseloven § 20 andre ledd)
   
 • Fristen for å treffe vedtak som stadfester fremsatt forslag om avhjelpende tiltak fra melderne eller legge frem begrunnet forslag til forbudsvedtak: 85 virkedager (70 virkedager før unntaksloven, jf. konkurranseloven § 20 fjerde ledd første punktum)
   
 • Fristen for å treffe vedtak der partene fremlegger nytt eller revidert forslag til avhjelpende tiltak: 100 virkedager (85 virkedager før unntaksloven, jf. konkurranseloven § 20 (4) 2.pkt
   
 • Fristen for å klage på vedtak og for å bringe vedtak inn for Konkurranseklagenemnda: 30 virkedager (15 virkedager før unntakslov, jf. konkurranseloven § 20a)
   

Nye frister for Konkurranseklagenemnda:

 • Fristen for å treffe vedtak i klagesak: 75 virkedager (60 virkedager før unntaksloven, jf. konkurranseloven § 20a første ledd tredje punktum)
   
 • Fristen for å fatte vedtak om inngrep som tillater foretakssammenslutningen på vilkår foreslått av melderne, eller legge frem begrunnet forslag til forbudsvedtak: 60 virkedager (45 virkedager før unntaksloven, jf. krrl. § 20a
   

Fristforlengelsene gjelder både for saker som allerede er meldt til Konkurransetilsynet på tidspunktet loven trer i kraft, og for fremtidige saker.


Ifølge lovens § 5 vil den tre i kraft straks den vedtas og gjelde frem til 31. oktober 2020. Avhengig av behovet, vil Departementet kunne foreslå forlengelse av lovens varighet, eller forkorte eller oppheve den før den løper ut.
 

For Stortingets behandling av saken, se her. For loven se her.
 

For tidligere nyhetsbrev om dette temaet, se her.

 

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.