ESA har godkjent myndighetenes tiltakspakke for norsk luftfart
01.04.2020
Written by: Advokat Karoline Nilsson Hollund og advokatfullmektig Jakob Ulmo, 1. april 2020

Tirsdag 31. mars 2020 kunngjorde ESA at de godkjenner norske myndigheters garantiordning på inntil seks milliarder kroner rettet mot flyselskaper med norsk driftstillatelse (pressemelding fra regjeringen, pressemelding fra ESA, beslutning).


Pakken ble annonsert 19. mars 2020, og ble notifisert til EFTAs overvåkningsorgan ESA mandag 30. mars 2020. Beslutningen fra ESA om at pakken ble godkjent kom allerede dagen etter. ESA har uttalt at samarbeidet med norske myndigheter har vært svært godt og avgjørende for at beslutningene har kommet kort tid etter de er blitt notifisert.
 

I pressemeldingen fra regjeringen uttaler næringsminister Iselin Nybø følgende om ordningen:
– Den skal bidra til at flyselskapene kan få tilgang til finansiering i markedet og til at norsk luftfart opprettholdes gjennom en økonomisk krevende periode.
 

ESAs beslutning ble truffet etter EØS-avtalen artikkel 61(3) (b) (støtte som har til formål å bøte på en alvorlig forstyrrelse av økonomien) og med utgangspunkt i Europakommisjonens Temporary Framework (les mer om den her).
 

Dette vil ikke være siste krisepakke som blir sendt til ESA for godkjenning. I går presenterte Stortinget krisepakken med støtte til studenter, kontantstøtte til utsatte bedrifter og økte bevilgninger til kommuner og fylkeskommuner. Denne vil trolig bli notifisert til ESA i nærmeste fremtid.

Do you want to receive news and invitations from us? Sign up for our newsletter here.