Gitte Hernar Stenersen

ADVOKAT (I PERMISJON)
Gitte arbeider innenfor avdelingen for fast eiendom og entreprise. Hun rådgir både privatpersoner og næringsklienter i spørsmål knyttet til fast eiendom, kontraktsrett, entrepriserett og tvisteløsning. Gitte har i løpet av kort tid tilegnet seg en del prosedyreerfaring.

Gitte er engasjert, grundig og opptatt av det helhetlige juridiske produktet hun leverer.

FAGKOMPETANSE
Bygg og entreprise
Fast eiendom

ARBEIDSERFARING

fra 2020            Advokat, Svensson Nøkleby
2017-2020        Advokatfullmektig, Svensson Nøkleby 
2017                  Trainee, Svensson Nøkleby
 

UTDANNELSE
2017                Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo 
2012                Psykologi, Universitetet i Oslo 
2010                Bachelorgrad i optometri, Høgskolen i Buskerud