Gitte Hernar Stenersen

ADVOKATFULLMEKTIG
Gitte arbeider innenfor avdelingen for fast eiendom og entreprise. Hun rådgir både privatpersoner og næringsklienter i spørsmål knyttet til fast eiendom, kontraktsrett, entrepriserett og tvisteløsning. Gitte har i løpet av kort tid tilegnet seg en del prosedyreerfaring.

Gitte er engasjert, grundig og opptatt av det helhetlige juridiske produktet hun leverer.

FAGKOMPETANSE
Bygg og entreprise
Fast eiendom

ARBEIDSERFARING

fra 2017            Advokatfullmektig, Svensson Nøkleby 
2017                 Trainee, Svensson Nøkleby
 

UTDANNELSE
2017                Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo 
2012                Psykologi, Universitetet i Oslo 
2010                Bachelorgrad i optometri, Høgskolen i Buskerud