Gitte Hernar Stenersen

ADVOKATFULLMEKTIG
Gitte arbeider med både privatpersoner og næringsklienter innenfor fast eiendom. Hun deltar i møter med klienter, gjør rettslige vurderinger og utformer notater. Hun utarbeider også prosessdokumenter som stevninger og tilsvar, hun deltar i forberedelsen av rettssaker, og hun formulerer brev til motparter.

FAGKOMPETANSE
Bygg og entreprise
Fast eiendom

ARBEIDSERFARING

fra 2017            Advokatfullmektig, Svensson Nøkleby 
2017                 Trainee, Svensson Nøkleby
 

UTDANNELSE
2017                Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo 
2012                Psykologi, Universitetet i Oslo 
2010                Bachelorgrad i optometri, Høgskolen i Buskerud