9
Main Image

Hvorfor et eget nettverk for unge?

Hva er verdien i et nettverk?


Få ting har større verdi enn et godt nettverk, og nettverksbygging er en form for verdiskaping.
 

I Drammen har vi i lengre tid vært opptatt av omdømmebygging og byutvikling. Vi tror at den beste måten å bygge omdømme og utvikle Drammen som destinasjon på, er ved å fokusere på innovasjon, vekst og et sterkt næringsliv. Et sterkt næringsliv innebærer etter vår oppfatning at ikke bare dagens ledere, men også fremtidens ledere, samarbeider og utveksler erfaringer på tvers av bransjer og virksomheter.
 

Det kanskje viktigste verktøyet for å skape et slikt samhold i drammensregionen er å ha gode møteplasser og nettverk for unge, dyktige folk. Det har vi inntil nå manglet. For et par år siden etablerte vi derfor nettverket Ung i Næring. Formålet med nettverket er å øke samholdet og samhandlingen blant unge i næringslivet i drammensregionen på tvers av fag og bransjer.
 

Til tross for koronapandemien har vi gjennom to år avholdt 4 samlinger. Hver gang har vi samlet mellom 40 og 60 unge, entusiastiske og ambisiøse mennesker som blant annet jobber innenfor finans, eiendom, media og kommunikasjon og juridisk rådgivning. De viktigste erfaringene vi har tatt med oss er at drammensregionens næringsliv har mange dyktige og ambisiøse unge mennesker. Dessuten har vi sett at et nettverk som Ung i Næring er sterkt ønsket og etterspurt av både nye og mer etablerte unge mennesker i næringslivet. Dette gir oss som arrangører motivasjon og vilje til å utvikle konseptet videre. Slik ønsker vi å bidra til økt nettverksbygging og økt verdiskaping i drammensregionen.
 

Et godt nettverk skapes imidlertid ikke av arrangørene, men av deltakerne som møter opp og gir av seg selv. Vårt håp er at deltakerne fortsetter å bidra på samme måte som under nettverkets første samlinger, og at vi kan lære av hverandres erfaringer og bygge opp hverandre. Når alle bidrar, tror vi at alle også vil oppleve å få enda mer tilbake av nettverket.

Et godt nettverk skapes ikke av arrangørene, men av deltakerne som møter opp og gir av seg selv.
W:
H: