Har du husket å registrere revisor?
Skrevet av: Lene Langseth

Svensson Nøkleby Advokatfirma har flere advokater som oppnevnes av tingretten som bostyrere både i personlig konkurser og i selskapskonkurser.

Vi som arbeider med konkurs, opplever stadig oftere at selskaper blir tvangsoppløst fordi de mangler revisor. Som regel kommer dette overraskende på ledelsen, da selskapet gjerne er i full drift og med god omsetning. I noen tilfeller har selskapets ledelse trodd at regnskapsfører tok seg av dette. I andre tilfeller har selskapet ikke fått med seg at økt omsetning innebærer at selskapet må ha revisor.

Fra og med 2011 ble revisjonsplikten tatt bort for mindre selskaper. Dette gjorde at mange selskaper besluttet fravalg av revisor. Forutsetningen for å kunne velge bort revisor er:

1. Driftsinntektene er lavere enn 5 millioner kroner og
2. balansesummen er lavere enn 20 millioner kroner og
3. gjennomsnittlig ansatte er 10 eller mindre

Noen virksomheter er pålagt å ha revisor uansett, som for eksempel advokater, regnskapsførere og eiendomsmeglere. Selskaper i konsern må også ha revisor hvis konsernet sett under ett overskrider terskelverdiene i punkt 1 til 3 over.

Vi minner derfor om at selskaper som i 2017 har hatt driftsinntekter på mer enn 5 millioner, må registrere revisor for regnskapsåret 2018. Revisor skal velges på stiftelsesmøte eller generalforsamling, så snart man blir klar over at selskapet ikke lenger oppfyller alle kravene ovenfor. Revisorplikten gjelder da fra neste regnskapsår.

Fristen for å sende inn melding om fravalg av revisor er 15. januar.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål rundt noe av dette.
Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.

Kontaktperson