Jonas Melander

ADVOKATFULLMEKTIG

Jonas Melander var trainee hos Svensson Nøkleby i 2018 og kom tilbake som advokatfullmektig i juni 2020.

 

Jonas er en del av næringslivsteamet og jobber hovedsakelig med selskapsrettslige problemstillinger. Jonas er opptatt av å finne de gode løsningene, og han jobber effektivt og målrettet for å oppnå dette.

FAGKOMPETANSE
Selskapsrett

ARBEIDSERFARING

fra 2020          Advokatfullmektig, Svensson Nøkleby
2020                Skriveplass, Svensson Nøkleby

2019-2020      Saksbehandler, Inkassobyrået Conecto AS
2018                Trainee, Svensson Nøkleby
 

UTDANNELSE
2020               Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Artikler

Forslag om en ny forbrukerkjøpslov for digitale ytelser
Uke 40: #VissteDuAt – What´s up i varemerkeretten
Uke 46: #VissteDuAt – Hva bør du særlig sjekke i kontrakten?
Uke 32: #VissteDuAt – Ledelsens opplysningsplikt i aksjeselskaper
Uke 11: #VissteDuAt - Hva er en due dilligence?
Uke 17: #VissteDuAt: Hvordan håndtere inngrep i immaterielle eneretter?
Uke 21: #VissteDuAt – Hvilke krav kan stilles til aksjeeiere og deres egenskaper?
Uke 25: #VissteDuAt - Hvordan fungerer ulovlige pyramidespill?
Uke 8: #VissteDuAt – Samtykke til eierskifte 2