Jonas Melander

ADVOKAT

Jonas Melander var trainee i Svensson Nøkleby i 2018, og begynte i stillingen som advokatfullmektig i juni 2020. Fra september 2022 har han vært ansatt som fast advokat.

 

Jonas er en del av Svensson Nøklebys næringsteam, og jobber hovedsakelig med selskapsrett, kontraktsrett (inkludert leiekontrakter) og transaksjoner.

 

Jonas er opptatt av å finne de gode løsningene, og jobber målrettet for å oppnå dette. Han har god kunnskap om bruk av digitale løsninger, og benytter disse aktivt for å effektivisere sitt arbeid.

FAGKOMPETANSE

Selskapsrett
Kontraktsrett
Transaksjoner


ARBEIDSERFARING
fra 2022          Advokat, Svensson Nøkleby

2020                Advokatfullmektig, Svensson Nøkleby
2020                Skriveplass, Svensson Nøkleby

2019-2020      Saksbehandler, Inkassobyrået Conecto AS
2018                Trainee, Svensson Nøkleby
 

UTDANNELSE
2020               Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Artikler

Forslag om en ny forbrukerkjøpslov for digitale ytelser
Uke 40: #VissteDuAt – What´s up i varemerkeretten
Uke 46: #VissteDuAt – Hva bør du særlig sjekke i kontrakten?
Uke 32: #VissteDuAt – Ledelsens opplysningsplikt i aksjeselskaper
Uke 11: #VissteDuAt - Hva er en due dilligence?
Uke 17: #VissteDuAt: Hvordan håndtere inngrep i immaterielle eneretter?
Uke 21: #VissteDuAt – Hvilke krav kan stilles til aksjeeiere og deres egenskaper?
Uke 25: #VissteDuAt - Hvordan fungerer ulovlige pyramidespill?
Uke 8: #VissteDuAt – Samtykke til eierskifte 2