Camilla Onshuus

ADVOKATFULLMEKTIG

Camilla Onshuus var trainee i Svensson Nøkleby i 2022, og begynte i stillingen som advokatfullmektig i august 2023.

Camilla har under studiene jobbet som juridisk rådgiver hos Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon, der hun har hjulpet arbeidstakere med arbeidsrettslige spørsmål. Hun ble uteksaminert fra Universitetet i Oslo våren 2023 og skrev da masteroppgave om innleie av arbeidstakere fra bemanningsforetak, og om de norske reglene er i tråd med Norges EØS-rettslige forpliktelser etter vikarbyrådirektivet.

 

Camilla inngår i vårt næringsteam, og jobber hovedsakelig med arbeidsrett, selskapsrett og kontrakter.

FAGKOMPETANSE
Arbeidsrett
Selskapsrett


ARBEIDSERFARING
fra 2023 Advokatfullmektig, Svensson Nøkleby
2023 Skriveplass, Svensson Nøkleby
2022–2023 Juridisk rådgiver, NITO-advokatene
2022 Trainee, Svensson Nøkleby

UTDANNELSE
2023            

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo