Ronny van der Meij

PARTNER

Ronny har allsidig advokaterfaring med særlig kunnskap og interesse for fagfeltene arbeidsrett, kontraktsrett og idrettsjuss. Han har også bred erfaring med tvisteløsning både gjennom forhandlinger og prosedyre for domstolene. I tillegg til advokaterfaringen har Ronny operativ ledererfaring og praktisk erfaring med kontraktsansvar i store internasjonale byggeprosjekter for selskap i Aker-systemet.

 

Etter mange år med arbeid i utlandet har Ronny et stort globalt nettverk. I tillegg til engelsk kan Ronny portugisisk og spansk og benytter språkene jevnlig som arbeidsspråk i oppdrag for internasjonale klienter.

FAGKOMPETANSE

Kontraktsrett
Selskapsrett
Arbeidsrett
Idrettsjuss

ARBEIDSERFARING

fra 2023 Partner, Svensson Nøkleby
2019–2023 Partner, Stray Vyrje & Co Advokatfirma
2012–2018 Project Controller, Contract Manager, Site Manager & Project Manager, Aker Solutions/MHWirth
2009–2011        Advokatfullmektig, Kleven & Kristensen Advokatfirma

UTDANNELSE

2008              Master i rettsvitenskap, Universitet i Oslo
2008       LLM International Sports Law, Instituto Superior de Derecho y Economia Madrid

ANNEN ERFARING
2016                   Godkjent volgiftsdommer for sportssaker ved Brazilian center of Mediation and Arbitration (BCMA)
2009–2011  Veileder og sensor for masteravhandlinger, Universitetet i Oslo
2010
Styremedlem, Norsk idrettsjuridisk forening

PUBLIKASJONER
2009                                Players’ agents and the regulatory framework on corruption in International sports law, International sports law journal ed. 2009 1&2, TMC ASSER INSTITUUT
2009 Players’ Agents Worldwide: Legal Aspects (medforfatter), TMC ASSER INSTITUUT
2009 Sports Betting: Law & Policy (medforfatter), TMC ASSER INSTITUUT