Maren Lumkjær Hoel

ADVOKATFULLMEKTIG

Maren Lumkjær Hoel inngår i vårt næringsteam med hovedvekt på selskapsrett og kontraktsrett. Maren har tidligere hatt ulike traineeopphold, blant annet hos Svensson Nøkleby. Hun ble uteksaminert fra Universitetet i Bergen våren 2022 hvor hun skrev masteroppgave om aksjeeiers lojalitetsplikt.

FAGKOMPETANSE

Selskapsrett
Kontraktsrett

 

Arbeidserfaring

Fra 2022     Advokatfullmektig, Svensson Nøkleby

2022           Skriveplass, Deloitte Advokatfirma

2021           Trainee, Deloitte Advokatfirma

2019           Trainee, Svensson Nøkleby

 

Utdannelse

2022           Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

2021           Årsstudium i økonomi og ledelse, OsloMet