Jon Aasgaard

PARTNER
Jon Aasgaard har i en årrekke vært en høyt kompetent og ledende advokat i regionen innen eiendomsutvikling, seksjonering, avgiftshåndtering i eiendomsprosjekter og generell rådgivning innen eiendom.
 

Jon bistår jevnlig nærings- og boligutbyggere i større og mindre utbyggingsprosjekter på det sentrale østlandsområdet med eiendomsrettslig organisering av utbyggingsprosjekter. Han engasjeres tidlig i planleggingsfasen med eiendomsorganisering i større utbyggingsprosjekter og bistår utbyggere gjennom hele byggeprosessen frem til ferdigstillelse med juridisk rådgivning i forhold til deres ønsker og behov med sikte på optimalisering av eiendomsrettslige løsninger. Hans bistand omfatter også gjennomføring av nødvendige søknadsprosesser med kommuner og Statens Kartverk knyttet til bl a matrikkelloven, eierseksjonsloven og tinglysingsloven.
 

Jon har gjennom sitt arbeid både innenfor offentlig forvaltning og i sin advokatvirksomhet opparbeidet et omfattende kontaktnett innenfor offentlig forvaltning og har en god dialog med kommuner og Statens Kartverk og er en vel anerkjent advokat innen sitt spesialområde. Han har ved flere anledninger bistått kommuner både med opplæring av saksbehandlere, utarbeidelse av kommunale saksbehandlingsrutiner og juridisk rådgivning innenfor eierseksjonslovens område.

 

FAGKOMPETANSE

Fast eiendom
Borettslags- og eierseksjonsrett
Tinglysingsrett
Merverdiavgift

ARBEIDSERFARING
fra 2019          Advokat/partner, Svensson Nøkleby
2009-2018      Advokat/partner, Fulford Pettersen & Co Advokatfirma DA
2008-2009      Advokat, Fulford Pettersen & Co Advokatfirma DA
2007-2008      Advokat/partner, Advokatfirmaet GH AS
1997-2007      Advokat/leder juridisk avdeling, Gulliksen Holmen & Co AS
1997-2013      Fast formann i Lier overformynderi via egen advokatpraksis
1993-1997      Advokat i Lier kommune
1992-1993      Ekstraordinær lagdommer, Eidsivating lagmannsrett
1991-1993      Byskriver, Oslo byskriverembete
1990-1991      Juridisk førstekonsulent, Buskerud Fylkesskattekontor
1988-1990      Dommerfullmektig, Oslo byskriverembete
1984-1988      Juridisk konsulent, Buskerud Fylkesskattekontor
1982-1984      Juridisk konsulent, Prisdirektoratet
1982                Juridisk førstesekretær, Helsedikretoratet
1981-1982      Vernepliktig jurist, Krigsadvokaten for Østlandet


UTDANNELSE
1990               Advokatbevilling
1981               Cand. jur, Universitetet i Oslo