Arne Martin Huseby

ADVOKAT

Arne Martin er en rutinert advokat som i en årrekke har vært en ettertraktet rådgiver. Han har bidratt til å bygge opp flere større selskaper innen ulike bransjer. Særlig har han arbeidet med klienter innen dagligvare og eiendom.

 

Arne Martin er en kompetent, kunnskapsrik og erfaren ressurs, også for firmaets advokater, og han arbeider nå særlig med eiendomsutvikling og styrearbeid.

FAGKOMPETANSE

Bygg og entreprise
Fast eiendom
Selskapsrett

ARBEIDSERFARING
fra 1983          Partner, Svensson Nøkleby
1980-1983      Advokat, Sparebankens Eiendomskontor 
1978-1980      Ansatt advokat, advokat Edmund Asbøll 
1977-1978      Politifullmektig 
1975-1977      Dommerfullmektig, Trondenes herredsrett 
1974-1975      Konsulent, Norges Vassdragsvesen 

UTDANNELSE
1978                Advokatbevilling 
1974                Juridisk embetseksamen