Wenche Kopland

REGNSKAPSANSVARLIG

Wenche er regnskapsansvarlig og har ansvaret for alt av rutiner og oppfølging knyttet til fakturering og regnskap. Hun fører regnskap, kjører lønn og fakturerer og har til enhver tid oversikt over firmaets økonomi. Wenche har også ansvaret for regnskapsføring i konkursboer og dødsboer og også for lønnskjøring i konkursboer.

ARBEIDSERFARING
fra 2011          Regnskap, fakturering og lønn, Svensson Nøkleby
2010-2011      Lønn, Sykehuspartner Skøyen 
2009-2010      Regnskap og lønn, Estatia Resort Hotels AS 
2007-2009      Regnskap, Bauhaus Norge KS 
1986-2007      Regnskap og kundeservice, IKEA AS
 

UTDANNELSE
1983-1986      Gjerdes v.g. skole – Handel og kontor/regnskap