Wenche Kopland

√ėKONOMI

Wenche er økonomiansvarlig hos oss. Hun fører regnskap, kjører lønn og fakturerer og har til enhver tid oversikt over firmaets økonomi. Hun har også ansvaret for regnskapsføring og lønnskjøring i konkursboene.

ARBEIDSERFARING
fra 2011          Regnskap og lønn, Svensson Nøkleby
2010-2011      Lønn, Sykehuspartner Skøyen 
2009-2010      Regnskap og lønn, Estatia Resort Hotels AS 
2007-2009      Regnskap, Bauhaus Norge KS 
1986-2007      Regnskap og kundeservice, IKEA AS
 

UTDANNELSE
1983-1986      Gjerdes v.g. skole – Handel og kontor/regnskap