Unn Solheim

ADVOKATMEDARBEIDER
Unn er en erfaren medarbeider i konkurs- og insolvensteamet, og hun fungerer på mange vis som bostyrernes høyre hånd. Hun tar seg av utsendelser på ulike stadier i bobehandlingen, hun fører krav fra kreditorer, og hun sørger for at alle tidsfrister overholdes. 

I tillegg til boarbeidet har Unn også ansvaret for beregninger i saker der klienten har rettshjelpsforsikring, og hun tar seg av diverse korrespondanse i offentlige dødsbo.   

ARBEIDSERFARING
fra 1991          Advokatsekretær, Svensson Nøkleby
1983-1985      Kontorassistent, Arbeidsformidlingen Drammen 
1985-1988      Sekretær, TNL Mek Verk AS 
1988-1991      Teknisk sekretær, Siv.ing. Arild Berg AS
 

UTDANNELSE
1980-1983      Gjerdes videregående skole, Handels- og kontorfag