Terje Gundersen

ADM. DIREKTØR
Terje har det daglige ansvaret for å lede og koordinere advokatvirksomheten i Svensson Nøkleby. Med sin kunnskap og erfaring innen situasjonsbestemt ledelse og salg og markedsføring har han bidratt til en fantastisk utvikling av firmaet gjennom nærmere 10 år. 

Terje er genuint opptatt av utviklingen i drammensregionen, både når det gjelder næringsliv og privat og offentlig sektor. Han har hatt flere styreverv i lokale bedrifter og også i Næringsforeningen. 

ARBEIDSERFARING
fra 2010          Adm. direktør, Svensson Nøkleby 
2005-2009      Banksjef, Fokus Bank
2003-2005      Adm. direktør, REP TEK AS 
2001-2003      Adm. direktør, AS Financiering
1980-2001      Banksjef, Fokus Bank/Sparebanken Øst
 

UTDANNELSE
2009                Autorisert Finansrådgiver AFR (Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere) 
1995-2000      Master of Management program, BI-senter for lederutdanning 
1990                Diplomøkonom BI