Liv-Astrid Rustgaard Bjerke

ADVOKATFULLMEKTIG
Liv-Astrid er en del av arbeidsrettsteamet vårt, og hun arbeider primært med spørsmål og problemstillinger knyttet til arbeidsforhold, både for arbeidsgivere og arbeidstakere. Hun involveres når arbeidsavtaler skal utarbeides og vurderes, og når det oppstår uenigheter mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel i forbindelse med avslutning av arbeidsforhold.  

Liv-Astrid er energisk og engasjert, og i tillegg til stillingen hos Svensson Nøkleby er hun nestleder i Kontrollutvalget i Nore og Uvdal kommune og kommunestyremedlem i Nore og Uvdal kommune.

FAGKOMPETANSE

Arbeidsrett

ARBEIDSERFARING
fra 2017          Advokatfullmektig, Svensson Nøkleby 
2017                Trainee, Advokatfirmaet Elden DA 
2016                Praktikant, Politidirektoratet 
2014-2017      Studentmedarbeider, Advokatfirmaet Elden DA 

UTDANNELSE
2017                Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo