Linda Marie Tanum

ADMINISTRASJONSSJEF

Linda har sammen med adm. direktør ansvaret for den daglige forretningsdriften i tillegg til at hun har et overordnet økonomiansvar og koordinerer selskapets IT-drift.

 

Linda har lang erfaring som medarbeider i advokatbransjen med særlig kompetanse innen økonomi. Dette sammen med godt humør og stor arbeidskapasitet gjør at Linda spiller en sentral rolle innen firmaets forretningsstøtte.

ARBEIDSERFARING
fra 2008          Administrasjonskoordinator, Svensson Nøkleby 
2002-2008      Førstesekretær, Solberg skole, Nedre Eiker kommune 
1993-1995      Sjefssekreteriatet og reklameavdelingen, TESS Teknisk Service AS 
1995-2002      Advokatassistent, Advokatfirmaet Arntzen Underland & Co
 
UTDANNELSE
1992               Gjerdes videregående skole, linje språk og saksbehandling 
1991               Gjerdes videregående skole, linje kontor og administrasjon
1990               Gjerdes videregående skole, linje handel og kontor